Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen esineen vuokra


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Irtaimen esineen vuokra tarkoittaa, että vuokranantaja luovuttaa vuokralaiselle käyttöoikeuden irtaimeen esineeseen vastiketta vastaan. Vuokralle annettava irtain esine voi olla melkein mikä tahansa, esimerkiksi pöytä, tietokone, moottorivene tai painokone.

Laissa ei ole juurikaan säännelty irtaimen esineen vuokrasuteesta. Tähän vuokratyyppiin sovelletaan siksi keskeisesti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Muilta osin vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään vuokrasuhteen järjestämisestä. Tämän takia osapuolten tekemä vuokrasuhdetta koskeva sopimus on erityisen tärkeässä asemassa, kun arvioidaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä muita vuokrasuhteeseen liittyviä seikkoja. Vuokrasopimus on se "laki" jota irtaimen esineen vuokrasuhteessa noudatetaan, ellei laista löydy pakottavia säännöksiä jotka ohittavat väistämättä sopimusehdot.

Yleisiin sopimusoikeudellisiin säännöksiin ja periaatteisiin sisältyy monia sellaisia sääntöjä, joita myös lakiin perehtymättömät voivat hyvin pitää itsestäänselvyyksinä. Tällaisia sääntöjä ovat esimerkiksi: sopimusvelvoitteet on täytettävä ajallaan, ja rikkoja maksaa aiheuttamansa vahingon. Nämä säännöt eivät kuitenkaan ole kaikenkattavia, minkä vuoksi vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä sopia nimenomaisesti vuokrasuhteen keskeisimmistä ehdoista. Ellei mitään ole sovittu, oikeusriidan syntyessä on vaikea osoittaa kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Vuokrasopimuksen laatimisessa voidaankin käyttää lakimiehen apua, jotta saadaan aikaan laadukas ja kummankin sopijapuolen oikeuksia turvaava vuokrasopimus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa