Minilex - Lakipuhelin

Irtaimen esineen vuokran maksaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Koska irtaimen esineen vuokrasuhteesta ei laissa ole juuri erityissääntelyä, irtaimen esineen vuokran maksaminen perustuu suurelta osin yleisiin sopimusoikeudellisiin säännöksiin ja periaatteisiin. Osapuolten tekemä vuokrasopimus määrittää pitkälti vuokrasuhteen ominaisuudet sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi vuokrasopimus on ensisijainen tietolähde, jota tarkastellaan ristiriitatilanteissa. Tulkintaongelmia voi syntyä, jos sopimuksessa ei ole otettu kantaa johonkin sopimussuhteessa vaikuttavaan kysymykseen. Tämän vuoksi on hyvä korostaa, että kun sopimus laaditaan alun alkaen huolella ja vaikkapan lakimiehen avustuksella, voidaan usein välttyä myöhemmiltä oikeusriidoilta.

Sopimusosapuolilla on siis lähtökohtaisesti laaja sopimusvapaus vuokran maksamista koskevien sopimusehtojen suhteen. Sopimusvapautta rajoittaa käytännössä vain yleisesti sopimussuhteissa velvoittava kohtuuttomuuden kielto. Vuokran määrää ja sen maksamista koskevat sopimusehdot eivät siis milloinkaan saa olla kohtuuttomia.

Ellei muuta ole sovittu, on vuokra maksettava vuokranantajan luona eli niin kutsuttuna viemävelkana. Käytännössä on yleistä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tilinumeron jolle vuokra maksetaan tilisiirtona. Myös muunlaisista maksutavoista voidaan vapaasti sopia.

Maksun suorittamisen ajankohta voi muodostua ongelmalliseksi, mikäli eräpäivästä ei ole sovittu. Yleisen periaatteen mukaisesti vuokra on maksettava vastasuorituksen tultua suoritetuksi ja vaadittaessa. Toisin sanoen jos vuokralaiselle on annettu mahdollisuus käyttää vuokraesinettä, vuokranantajalla on oikeus vastasuorituksena vaatia vuokraa maksettavaksi. Pitkäkestoisissa sopimuksissa tämä tarkoittanee sitä, että vuokra tulee suorittaa ennen vuokrasuhteen päättymistä maksukausittain jokaisen kauden lopussa. Jos asiasta ei ole mitään sovittu, on maksukautena pidettävä vuokraesineen käyttöikä ja muut seikat huomioiden kohtuullista aikaa.

Vuokraa on maksettava siltä ajalta jonka vuokrasuhde on voimassa, eli ajalta jonka vuokralainen saa käyttää vuokralle annettua esinettä. Jos vuokraesinettä hallussaan pitävä vuokralainen ei palauta esinettä sovittuna ajankohtana, hänen on korvattava vuokranantajalle esineen käyttöoikeuden menetyksestä aiheutuva vahinko.

Maksamattoman vuokran maksuvelvollisuus ei säily ikuisesti, vaan laissa on säädetty velkojen vanhentumisesta. Jos vuokrasuhteen osapuoli ei siis vaadi suoritusta tietyssä, yleensä vuosien mittaisessa ajassa, hän saattaa lopullisesti menettää oikeutensa vaatia suoritusta. Jos suoritusta ei vaadita vuosien kuluessakaan, voidaan katsoa että osapuoli on luopunut oikeudestaan saada kyseisen suorituksen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa