Minilex - Lakipuhelin

Lääketieteellisestä tutkimukseen liittyvästä lainsäädännöstä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lääketieteellinen tutkimus on erittäin tärkeää ihmisten kannalta, sekä nykyisten että tulevien. Kuitenkaan siinä ei saa loukata tutkittavana olevan ihmisen oikeuksia. Ihmisen itsemääräämisoikeuden piiriin kuuluu myös se, ryhtyykö hän lääketieteelliseksi tutkimuskohteeksi. Tämä artikkeli kertoo ensinnäkin, mitä kaikkea lääketieteellinen tutkimus käsittää. Sitten kerrotaan eettisistä vaatimuksista ja niiden valvonnasta. Lisäksi kerrotaan suostumusvaatimuksesta ja eräistä erityistilanteista..

Lain mukaan lääketieteellinen tutkimus on tutkimusta, jolla puututaan ihmisen tahi ihmisalkion tai -sikiön koskemattomuuteen. Sen tarkoitus on lisätä tietoa terveydestä sekä sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta ja ehkäisystä.

Lääketieteellinen tutkimus ei saa loukata kenenkään ihmisarvoa. Tutkimus voidaan aloittaa vasta, kun eettinen neuvottelukunta on hyväksynyt tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelmassa tulee käydä läpi mm. tutkimusmenetelmät. Tutkittavan saa altistaa vain sellaisille toimille, joista odotettavissa oleva hyöty on selvästi suurempi kuin tutkittavalle mahdollisesti koituvat haitat.

Lähtökohtaisesti tutkitaan vain henkilöä, joka on antanut suostumuksensa. Suostumuksen tulee olla kirjallinen ja perustua riittävään selvitykseen. Kuitenkin suostumusta ei tarvita, jos sitä ei voi saada potilaan tilan (esimerkiksi tajuttomuuden) vuoksi ja jos toimenpiteestä odotetaan välitöntä hyötyä hänen terveydelleen.

Tutkimuksen tulee täyttää myös erityisiä vaatimuksia, jos tutkittava on alaikäinen, tahi raskaana oleva tai imettävä nainen. Tutkimus sallitaan vain, jos samoja tieteellisiä tuloksia ei voi saavuttaa muilla tutkittavilla. Lisäksi on eräitä muitakin edellytyksiä.

Alkion ja sikiön tutkimukselle on erityisiä vaatimuksia. Tutkimus edellyttää mm. raskaana olevan naisen sekä siittäjän kirjallista suostumusta. Alkioita tai sikiöitä ei saa tehtailla pelkkään tutkimuskäyttöön, koska se johtaisi helposti väärinkäytöksiin.

Lääketieteelliseltä tutkimukselta edellytetään eettistä hyväksyttävyyttä. Hyötyjen tulee selvästi ylittää haitat. Lisäksi tutkimus yleensä vaatii tutkittavan suostumusta. Lain tarkoitus siis on, että rotuhygienia on menneisyyttä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa