Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesäluettelo


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajan on laadittava velallisen varoista ja veloista pesäluettelo. Pesänhoitaja päättää itsenäisesti siitä, mitä varoja tai velkoja merkitään pesäluetteloon. Käytännössä myös kiistanalaiset varallisuuserät merkitään luetteloon ja veloista merkitään ne, joiden oikeudellinen peruste on syntynyt ennen konkurssiin asettamista. Velallisella on oikeus ja velvollisuus pesäluetteloa vahvistaessaan esittää siihen tarpeelliset täydennykset, oikaisut ja muut huomautukset. Pesäluettelolla on konkurssissa kaksi tehtävää; se muodostaa perustan velkojien päätöksenteolle ja sen avulla konkretisoidaan velallisen ilmoitusvelvollisuus.

Pesäluettelon tavoitteena on antaa havainnollinen ja todenmukainen kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta. Se, millä perusteella velallinen on asetettu konkurssiin, vaikuttaa pesäluettelon laatimiseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »