Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvityksen tyyppitilanteet


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Tyyppitilanteet konkurssin jatkamiseksi julkisselvityksenä ovat konkurssin raukeaminen, erityinen selvitystarve sekä velkojien päätöksenteon umpikuja. Konkurssin rauetessa varojen puutteeseen päätöksenteko julkisselvitykseen siirtymisestä on konkurssilain perusteluiden mukaan delegoitu konkurssiasiamiehelle. Tuomioistuin ei siten tutki tarkemmin julkisselvitykseen siirtymisen edellytyksiä.

Sen sijaan kahdessa muussa julkisselvitykseen siirtymisen tyyppitilanteissa tuomioistuimen tulee tutkia siirtymisen perusteen käsillä olo. Erityinen selvitystarve voi liittyä esimerkiksi siihen, jos konkurssivarallisuutta on velallisen toimesta siirretty velkojien ulottumattomiin. Tuomioistuin hyväksyy julkisselvitykseen siirtymisen, jos velkojien erimielisyydet estävät konkurssipesän päätöksenteon tai jos konkurssihallintoa on syytä epäillä väärinkäytöksistä. Näissä kahdessa jälkimmäisessä tyyppitilanteessa konkurssiasiamiehen on annettava tuomioistuimelle selvitys siirtymisen perusteesta. Tuomioistuin punnitsee sitten esitetyn perusteen painavuutta ja vertaa sitä velkojien intresseihin. Jos velkojat vastustavat julkisselvitykseen siirtymistä, perusteiden julkisselvityksen tarpeellisuudesta on oltava erityisen painavia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa