Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen siirtyminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkisselvityksessä on kysymys siitä, että yksityinen pesänselvitys eli konkurssi korvataan viranomaisvetoisella selvityksellä. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä julkisselvitykseen siirtymisestä. Konkurssi ei voi siis koskaan alkaa julkisselvityksellä.

Lain mukaan konkurssimenettely voi jatkua julkisselvityksenä, jos se on perusteltua pesän varojen vähäisyyden vuoksi taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Tyypillinen tilanne on konkurssin raukeaminen. Julkisselvitykseen siirtyminen merkitsee käytännössä, että pesänhoitajan määräys ja velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaavat. Päätösvaltaa käyttää ja pesän hallintoa hoitaa tämän jälkeen konkurssiasiamiehen määräämä julkisselvittäjä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa