Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitys


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kun konkurssipesässä on niin vähän varoja, etteivät ne riitä kattamaan konkurssimenettelyn kustannuksia, kun velkojien jako-osuudet ovat hyvin vähäisiä, tai kun konkurssipesään tai velallisen toimintaan liittyy erityisiä selvitystarpeita voi tuomioistuin määrätä konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä konkurssiasiamiehen esityksestä. Elleivät konkurssipesän varat riitä julkisselvityksen kuluihin, se toimitetaan valtion varoilla.

Julkisselvitykseen siirryttäessä konkurssipesän hallinto siirtyy pesänhoitajalta ja velkojilta konkurssiasiamiehen määräämälle julkisselvittäjälle. Julkisselvittäjän tehtävät ja velvoitteet ovat samankaltaiset pesänhoitajan tehtävien ja velvoitteiden kanssa.

Julkisselvitys voi päättyä lopputilitykseen tai konkurssipesän palauttamiseen velkojien hallintoon. Pesän palauttaminen velkojien hallintoon voi tapahtua konkurssiasiamiehen tai velkojien hakemuksesta silloin, kun pesän varat riittävätkin konkurssimenettelyn kustannuksiin ja kun hallinnon palauttaminen on muuten perustelua. Hallinnon palauttamisesta päättää tuomioistuin, eikä päätökseen voi hakea muutosta.

Lisätietoa esimerkiksi julkisselvitykseen siirtymisen edellytyksistä voi kysyä lakimieheltä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa