Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän julkisselvityksen oikeusvaikutukset


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkisselvitys korvaa velkojille kuuluvan oikeuden päättää konkurssipesän selvittämisestä. Julkisselvitykseen siirtymisen jälkeen konkurssipesän hallintoa ryhtyy hoitamaan julkisselvittäjä ja pesänhoitajan sekä velkojien määräysvalta lakkaavat. Julkisselvittäjää koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin pesänhoitajaa. Käytännössä julkisselvittäjäksi valitaan useimmiten konkurssiasioihin erikoistunut asianajaja.

Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitajakin, mutta julkisselvittäjän valta laajenee myös tavallisesti velkojille kuuluvan päätösvallan käyttämiseen. Julkisselvittäjän on kuitenkin noudatettava konkurssiasiamiehen ohjeita ja täytettävä pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus siten kuin konkurssiasiamies määrää. Konkurssiasiamiehellä on myös toimiivalta peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräys, mikäli tähän on perusteltua aihetta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa