Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun syntyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteistönvälittäjän vastuun syntymisen edellytyksenä on tahallisuus tai vaihtoehtoisesti huolimattomuus eli tuottamus. Välittäjän korvausvastuu tulee kyseeseen vain, mikäli hän ei ole menetellyt noudattaen kaikkea tehtävässä edellytettyä huolellisuutta. Tahallisuutta ja tuottamuksellisuutta arvioidaan jälkikäteen: miten olisi tullut menetellä vahingon välttämiseksi. Tuottamusta on hyvä arvioida hyvän kiinteistönvälitystavan ohjenuorana. Käytännössä välittäjän vastuu syntyy silloin, kun hän on antanut asiakkaalleen virheellisiä tietoja tai ei ole selvittänyt sellaista seikkaa, jonka selvittäminen olisi ollut hänen tehtävänään. Välittäjän vastuussa on aina lopulta kyse joko selonotto- tai tiedonantovelvollisuuden toteuttamatta jättämisestä. Välittäjältä ei kuitenkaan vaadita erityistä rakennustekniikan tai kirjanpidon hallintaa. Myyjä vastaa myös salaisesta virheestä eli sellaisesta virheestä, josta hän ei ollut tietoinen tai hänen ei olisi pitänytkään olla tietoinen, jos virheellä on ollut vaikutusta kauppaan. Välittäjä sen sijaan ei voi joutua vastuuseen salaisen virheen osalta. Yleensä näyttövelvollisuus on sillä osapuolella, joka väittää rikkomuksen tapahtuneen. Sen sijaan kiinteistönvälitykseen liittyvissä vahingonkorvausasioissa riittää, että toimeksiantaja tai hänen vastapuolensa näyttää vahingon aiheutuneen välittäjästä johtuvasta syystä. Näin tulee kyseeseen käännetty todistustaakka, jonka mukaan välittäjän on näytettävä, ettei syntynyt vahinko ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan. Vain tällä tavoin välittäjä voi vapautua korvausvastuustaan. Jotta toimeksiantajalla olisi oikeus purkaa toimeksiantosopimus, tulee virheen olla vähäistä suurempi. Toimeksiantaja voi virheen johdosta vaatia myös välityspalkkion alentamista ja vahingonkorvausta, mikäli virheestä on aiheutunut hänelle haittaa. Jos haitta on olennainen, välittäjällä ei ole ensinkään oikeutta palkkioon tai korvaukseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa