Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytykset


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jotta välittäjä joutuisi vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta, edellytyksenä on vahingon perusteen ohella todellinen vahinko, joka on syy-yhteydessä sopimuksen täyttämiseen tai täyttämättömyyteen tai tuottamukseen. Teon tai laiminlyönnin ja vahingon välisen syy-yhteyden syntyminen vaatii vahingon ennalta-arvattavuutta. Täten siis vastuun perustavaan toimintaan tai laiminlyöntiin on yleisen kokemuksen tai erikoisosaamisen perusteella liityttävä syntyneen vahingon kaltaisen vahingon mahdollisuus ja vaara, joka ammattilaisen täytyisi pystyä ottamaan huomioon. Välittäjä ei voi joutua vastuuseen sellaisista seikoista, joihin hänellä ei ole ollut omalta osaltaan vaikutusta. Välittäjä ei vastaa siitä, että ostaja ja myyjä kaupan osapuolina täyttävät hyväksymänsä kauppakirjan ehdot ja toimivat muuten huolellisesti. Vastuu voi syntyä silloin, kun välittäjä ei ole laatinut kauppaehtoja siten, että osapuolten edut ovat toteutuneet vaatimusten mukaisesti tai välittäjä ei ole varmistanut, että ehdot voidaan toteuttaa. Velvollisuus huolehtia molempien osapuolten etujen toteutumisesta liittyy kaupan edellytysten selvittämiseen ja kauppaehtojen laatimiseen. Mikäli kaupan edellytyksiä ei ole riittävästi selvitetty tai välitysliikkeen laatimat sopimusehdot ovat epäselviä, voi välitysliike joutua tästä vastuuseen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa