Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitys päättyy lopputilitykseen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Myös julkisselvittäjän tulee laatia konkurssipesän lopputilitys. Tavanomaisesta konkurssimenettelystä on kuitenkin julkisselvityksessä poikettu siten, että lopputilityksen tarkastaa ja hyväksyy konkurssiasiamies eivätkä konkurssivelkojat. Lopputilityksen laatimiseen sovelletaan niitä konkurssilain säännöksiä, jotka koskevat lopputilityksen toimittamista tavanomaisessa konkurssimenettelyssä.

Lopputilitys tulee konkurssilain mukaan toimittaa velalliselle. Velkojille lopputilitys annetaan vain siinä tapauksessa, että konkurssipesän varat riittävät jako-osuuksien maksamiseen. Velkojilla on kuitenkin velkavastuun toteutumisen varmistamiseksi oikeus saada tietoa pesänselvityksestä ja lopputilityksestä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa