Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvitykseen liittyvä valvonta


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssipesän selvittämistä voidaan poikkeuksellisesti siirtyä jatkamaan julkisselvityksenä, jos siihen on perusteltua syytä pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi tai siihen on muuta erityitä syytä. Tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä. Julkisselvittäjään kohdistuu tiettyjä valvontatoimenpiteitä konkurssiasiamiehen toimesta.

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjän, jonka on täytettävä pesänhoitajalta vaadittava kelpoisuus. Käytännössä julkisselvittäjänä toimii yleensä asianajaja. Julkisselvittäjällä on lähtökohtaisesti samat tehtävät ja velvollisuudet kuin pesänhoitajalla ja häneen sovelletaan samoja säännöksiä kuin pesänhoitajaan. Julkisselvittäjä on kuitenkin konkurssiasiamiehen valvonnassa ja hänen on noudatettava tämän antamia ohjeita. Julkisselvittäjän on myös tehtävä selonteko toiminnastaan konkurssiasiamiehen määräämällä tavalla. Konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen. Julkisselvittäjä on velvollinen korvaamaan toiminnallaan konkurssipesälle aiheuttamansa vahingon samoin edellytyksin kuin pesänhoitaja.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa