Minilex - Lakipuhelin

Julkisselvittäjän tehtävät


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kun tuomioistuin konkurssiasiamiehen esityksestä päättää, että konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen, pesänhoitajan ja velkojien määräysvalta konkurssipesässä lakkaavat ja pesän hallinto siirtyy julkisasiamiehelle. Julkisasiamies saa siis oikeuden päättää konkurssipesän selvittämisestä. Julkisselvittäjä suorittaa samoja tehtäviä kuin pesänhoitaja, mutta pesänhoitajan tehtävien lisäksi hän saa oikeuden käyttää normaalissa konkurssimenettelyssä velkojille kuuluvaa päätösvaltaa. Konkurssipesän hoidossa julkisselvittäjän on kuitenkin noudatettava konkurssiasiamiehen antamia ohjeita ja lisäksi hänen tulee täyttää pesänhoitajalle kuuluva selontekovelvollisuus konkurssiasiamiehen määräysten mukaisesti.

Julkisselvittäjän on täytettävä pesänhoitajan kelpoisuusvaatimukset ja yleensä konkurssiasiamies valitseekin julkisselvittäjäksi konkurssiasioihin erikoistuneen lakimiehen. Jos se katsotaan aiheelliseksi, konkurssiasiamies voi myös peruuttaa julkisselvittäjälle antamansa määräyksen.

Lisätietoa julkisselvityksestä, ja konkurssimenettelystä ylipäätään, voi kysyä esimerkiksi lakimieheltä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa