Minilex - Lakipuhelin

Ehdollisen kaupan purku


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ehdollisella kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jonka ehtona on, että myyjä saa purkaa kaupan ostajan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena tulee kysymykseen nimenomaisesti ostajan viivästys kauppahinnan maksussa. Olennaista on havaita, että purkuoikeus ei perustu myyjän lakisääteiseen oikeuteen, vaan kaupan osapuolten väliseen sopimukseen. Toisin sanoen, lähtökohtaisesti myyjä ei saa purkaa kauppaa, vaikka ostaja ei maksaisikaan kauppahintaa kokonaisuudessaan.

Ehdollinen kauppa eli omistuksenpidätys voi olla sisällöllisesti kahdenlainen. Ensimmäinen vaihtoehto on, että myyjä saa oikeuden purkaa kaupan. Toinen vaihtoehto on, että myyjä saa ottaa myymänsä tavaran takaisin. Näistä molemmista puhutaan termillä ehdollinen kauppa, koska oikeusvaikutukset ovat samanlaiset.

Esinevakuus on voimassa myös esineen uuteen omistajaan nähden. Toisaalta myöhemmät velkojat jäävät alilyöntiasemaan. Toisin sanoen, vakuusvelkojalla on ns. separaatio- ja etuoikeus. Ehdollisella kaupalla vakuusvelkoja saa itselleen etuoikeutetun aseman, mikä kuitenkin edellyttää vakuuden olevan tehokas.

Kun vakuus on annettu, velkoja saa suojaa velallista koskevilta riskeiltä ja täten luottotappioilta. Omistuksenpidätysehto on siis esinevakuus, joka on suosiossa nykyään. Syy, miksi esinevakuudet ovat suosiossa, johtuu siitä, että vakuusvelkoja säästyy vaivalta tarkistaa luotonsaajan luotettavuus tai seurata ostajan maksukyvyn kehittymistä luoton aikana. Toisaalta omistuksenpidätysehto ei pidättele ostajan ulosmittausvelkojia ulosmittaamasta esinettä, jota koske omistuksenpidätysehto. Toisin sanoen, ostajan muun velkojan velka voidaan täyttää ehdollisesti ostetulla esineellä, jonka ehdollisuus on yhä voimassa. Ulosmittauksen jälkeen myyjä menettää oikeutensa purkaa kaupan.

On korostettava edelleen, että omistuksenpidätystä ei synny ilman osapuolten nimenomaista sopimista. Normaalisti tällöin sovitaan niin, että omistusoikeus esineeseen jää myyjälle siksi aikaa, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Kuitenkin myydyn esineen hallinta voidaan luovuttaa jo ostajalle. Toisin sanoen, omistusoikeus on kaupantekohetkestä alkaen ostajalla, mutta se on ehdollinen niin, että sitä rasittaa myyjän vakuus. Käytännön mukaan esimerkiksi autokaupoissa rekisteriin merkitään auton omistajaksi myyjä tai rahoitusyhtiö. Sen sijaan auton haltijaksi merkitään ostaja.

Ostaja ei saa esimerkiksi vapaasti määrätä kaupan kohteen edelleenluovuttamisesta. Toisin sanoen, ostaja ei saa luovuttaa esinettä edelleen, ennen kuin hän on maksanut kauppahinnan, ellei saa myyjältä lupaa edelleenluovutustoimeen. Ehdollisen esineen ostajalla ei näet ole täyttä omistusoikeutta ehdollisella kaupalla ostettuun esineeseen. Täten ei ostaja voi täyttä omistusoikeutta myöskään kellekään toiselle eteenpäin luovuttaa. Jos kuitenkin ostaja myy esineen kysymättä myyjältä lupaa, omistuksenpidätysehdosta piittaamatta, myyjä voi vaatia kaupan purkua ja vahingonkorvausta ostajalta. Myyjä voi myös vaatia kaupankohteen takaisin sivulliselta. Toisin sanoen, luovutuskieltoa rikkonut luovutus on tehoton.

Ehdollisen kaupan ehtoa ei voida yksipuolisesti liittää kauppaan jälkikäteen. Toisin sanoen, myyjä ei voi esimerkiksi purkaa kauppaa siksi, että ostaja ei maksa luvattua hintaa, ellei omistuksenpidätysehdosta ole sovittu nimenomaan. Toisaalta se, että myyjä ei anna ostajalle luovutustodistusta tai asiakirjaa kaupan kohdetta koskien, ei ole tehokas omistuksenpidätysehto, jolleivät osapuolet ole nimenomaan sopineet omistuksenpidätysehdosta. Ehto on sovittava ennen kaupan kohteen hallinnan luovuttamista. Muuten aiheutuisi vahinkoa muille velkojille, mikäli takautuvasti yhdelle velkojalle annettaisiin oikeus omistuksenpidätykseen. Täten on noudatettava tiettyjä muotovaatimuksia ehdollisen kaupan solmimisessa tehokkaalla tavalla.

Mikäli myyjä haluaa purkaa kaupan, myyjän on käytännössä helppoa purkaa kauppa. Myyjän tulee kääntyä ulosottomiehen puoleen. Hän ei tarvitse tuomioistuimen päätöstä siihen, että saa vaatia kaupan purkua ulosottomiehen avulla. Myyjällä on siis kaksi vaihtoehtoa. Joko hän perii saamistaan tai turvautuu vakuuteen. Sen jälkeen, kun myyjä on purkuoikeuteensa vedonnut, hän saa tilityksen. Tilitys tapahtuu niin, että ostajan hyväksi luetaan esineen käypä arvo ja myyjän hyväksi hänen saamisensa.

Tärkeää on määritellä, milloin ostajan maksuviivästys on siinä määrin olennainen, että kauppa voidaan purkaa. Tällöin lakiin on kirjattu tarkat rajat viivästyksen vähimmäismäärästä sekä toisaalta viivästyneestä summasta verrattuna koko kauppahintaan. Osapuolten ei siis tarvitse tästä yleensä sopia mielensä mukaan, vaan he voivat turvautua lain kirjaimeen.

Kannattaa havaita, että irtaimiin ja kiinteisiin esineisiin sovelletaan osaltaansa eri säädöksiä. Tässä artikkelissa on käsitelty vain irtaimen esineen ehdollisen kaupan purkua. Toisaalta on huomioitava eri lainsäädäntö siinä suhteessa, ovatko kaupan osapuolet esimerkiksi molemmat yksityisiä vai onko toinen osapuoli elinkeinonharjoittaja.

Kun on kyse kaupanteosta, tehdään sopimuksia. Reiluuden nimissä sopimukset sitovat. Älä kuitenkaan koskaan allekirjoita sopimusta lukematta ensin tarkkaan sen sisältöä ja perehtymättä sopimuksen seuraamuksiin. Mikäli epäröit, saatko vaikka myydä osamaksulla ostamasi auton tai uutukaisen talon, viisas lakimiehemme auttaa sinua mielellään. Soita ja viisastu!

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa