Minilex - Lakipuhelin

Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Liikennekäytöstä poistamisella tarkoitetaan ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin. Koska ajoneuvoa ei tällöin ole poistettu lopullisesti rekisteristä, ajoneuvo voidaan ottaa uudestaan liikennekäyttöön tekemällä asiaa koskeva ilmoitus rekisteriin. Liikennekäytöstäpoisto on voimassa toistaiseksi eikä sitä voi tehdä etukäteen, takautuvasti tai määräajaksi.

Liikennekäytöstä poiston voi tehdä ajoneuvon vähintään 15-vuotias omistaja tai haltija. Liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus on tehtävä sinä päivänä, jona ajoneuvon käyttö liikenteessä lopetetaan. Ajoneuvo merkitään rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi ilmoituksen tekopäivästä lukien. Erityisestä syystä liikennekäytöstä poiston alkamispäiväksi voidaan kuitenkin merkitä ilmoituksen tekopäivää aikaisempi päivä. Ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä sen vuorokauden loppuun, jona liikennekäytöstä poistoa koskeva kausi alkaa, mikäli ajoneuvossa on rekisterikilvet paikallaan, määräaikaiskatsastus voimassa sekä ajoneuvovero ja liikennevakuutusmaksu maksettu.

Ajoneuvosta ei peritä liikennekäytöstä poisolon ajalta eli poistopäivän jälkeen ajoneuvoveroa. Muiden ajoneuvojen kuin auton osalta rekisterikilvet on palautettava. Auton rekisterikilpiä ei siis tarvitse palauttaa, mutta esimerkiksi jotkut vapaaehtoiset vakuutuksen osat voivat jäädä voimaan, kun auto poistetaan vain liikennekäytöstä eikä rekisterikilpiä palauteta. Tämän vuoksi omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tiedustella, mikä merkitys liikennekäytöstä poistamisella yleensäkin on vakuutusmaksuihin.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa