Minilex - Lakipuhelin

Valituksen määräajan noudattaminen – KKO:1997:78

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Muutoksenhaku
    Tutkimatta jättäminen

Tapauksessa oli kyse valituskirjelmän toimittamisesta määräajassa käräjäoikeuden kansliaan ja määräajan noudattamatta jättämisen seurauksista. Tapauksessa A vaati asunto-osakeyhtiön velvoittamista maksamaan hänelle vahingonkorvauksia vuokrasuhteen ennenaikaisen päättymisen vuoksi myyntitulosta ja liikehuoneiston kunnostamiskustannuksista. Käräjäoikeus velvoitti asunto-osakeyhtiön maksamaan A:lle vahingonkorvauksia saamatta jääneistä myyntivoitoista osalta A:n vaatimalta ajalta vuokrasuhteen ennenaikaisen päättymisen perusteella, mutta hylkäsi vaatimukset muilta osin.

Muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun tuli tehdä lainmukaisesti määräaikaa noudattaen. Käräjäoikeuden antaman valitusosoituksen mukaisesti valitus tuli toimittaa käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 29.1.1996 kanslian aukioloaikana, joka päättyi kello 16.15. A valitti käräjäoikeuden ratkaisusta ja toimitti vaatimuksiaan koskeneen valituskirjelmän käräjäoikeuteen telekopiona. A:n valituskirjelmän seitsemän ensimmäistä sivua saapui perille käräjäoikeuteen tulostuen telekopiolaitteesta kello 16.12–16.15. Kirjelmän kahdeksas sivu tulostui kello 16.16. Hovioikeus jätti A:n valituksen tutkimatta, koska se oli saapunut myöhässä.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta. Valituskirjelmä oli saapunut käräjäoikeuden kansliaan valitusosoituksen mukaisen määräajan jälkeen, joten se oli jätettävä tutkimatta. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi tuomioistuimeen silloin, kun se on tuomioistuimen käytettävissä vastaanottolaitteessa. Jotta viesti on tuomioistuimen käytössä, sen on oltava tulostettavissa ja luettavissa. Muutoksenhaku edellyttää, että hakemus toimitetaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti tulee olla kokonaisuudessaan saapunut tuomioistuimen vastaanottolaitteeseen, jotta määräaikaa voidaan katsoa noudatetun.

Tapauksessa korkein oikeus katsoi, ettei lähetyksen aloittaminen virka-aikana riittänyt vaan viestin tuli olla kokonaisuudessaan toimitettu. Asiassa ei myöskään ollut merkitystä sillä, että seitsemännen ja kahdeksannen sivun välissä vastaanotettiin toinen asiakirja, joka hidasti valituskirjelmän saapumista ajoissa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa