Minilex - Lakipuhelin

KKO:2017:10

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Kanne
    Kanteen muuttaminen
    Prekluusio
    Pääkäsittely hovioikeudessa

Tapauksessa oli kyse kiinteistön virheestä. Ostaja vaati käräjäoikeudessa kiinteistökaupan purkamista kaupan kohteessa olleen laatuvirheen perusteella, jonka vuoksi kaupan kohde poikkesi olennaisesti siitä, mitä vastaavanlaiselta kiinteistöltä voitiin edellyttää. Toissijaisena vaatimuksena ostaja vaati virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa oli kosteus- ja homevaurioita ja rakennus oli tästä aiheutuvan terveyshaitan vuoksi kokonaan asuinkelvoton. Tapauksessa oli kyse siitä, tuliko hovioikeudessa toimittaa asiassa pääkäsittely ja oliko ostajalla oikeus vedota uuteen virheeseen ja sitä koskevaan uuteen todisteluun kanteensa perusteena. 

Käräjäoikeudessa kiinteistön myyjänä toimineet kuolinpesän osakkaat velvoitettiin maksamaan ostajalle hinnanalennusta kiinteistössä todettujen virheiden perusteella sekä vahingonkorvausta virheen määrittämisestä johtuneista kuluista. Osakkaat valittivat hovioikeuteen vaatien kanteen hylkäämistä. Ostaja vaati valituksen hylkäämistä vedoten muun muassa siihen, että käräjäoikeuden päätöksen jälkeen kiinteistössä oli todettu uusi virhe. Hovioikeus jätti uuden todisteen asiaan vaikuttamattomana huomioon ottamatta. Hovioikeus vapautti osakkaat velvollisuudestaan suorittaa ostajalle hinnanalennusta ja vahingonkorvausta.

Ostaja valitti korkeimpaan oikeuteen vaatien, että hänen hovioikeudelle esittämä uusi todistelu ja siitä ilmenevä seikka otetaan huomioon, hovioikeuden päätös kumotaan ja asia jätetään siten käräjäoikeuden päätöksen varaan. Korkein oikeus katsoi, ettei hovioikeus olisi saanut evätä ostajan mahdollisuutta vedota uusiin, hovioikeuskäsittelyn aikana havaittuihin virheisiin ja niitä koskevaan todisteluun. Vaihtoehtoisena vaatimuksena tämä vaati asian palauttamista hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Osakkaat puolestaan vaati valituksen hylkäämistä. Korkein oikeus päätti kumota hovioikeuden päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa