Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhakuoikeus ulosottoasiassa - KKO:1996:137

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Muutoksenhaku
    Ulosotto

Tapauksessa oli kysymys muutoksenhakuoikeudesta ulosottoasiassa. B oli lahjakirjalla lahjoittanut omistamansa osakkeet alaikäiselle lapselleen A:lle. Helsingin ulosottoviraston avustava ulosottomies oli kuitenkin ulosmitannut osakkeet Uudenmaan lääninhallituksen B:ltä olevista saatavista. A, jota B oli tämän holhoojanaan edustanut, valitti ulosmittauksesta Helsingin maistraattiin ja pyysi maistraattia kumoamaan ulosmittauksen, koska osakkeet olivat A:n omaisuutta. 

Maistraatti oli päätöksellään velvoittanut A:n haastamaan ulosmittauksen hakijan (eli tässä tapauksessa valtion) ja velallisen B vastaajiksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista omaisuuden sijaintipaikkakunnan oikeuteen ja siellä näyttämään toteen väittämänsä omistusoikeuden. A oli täten haastanut valtion ja B:n silloisen ulosottolain 4 luvun 10 §:n 1 momentin mukaisesti vastaajaksi omistusoikeuden vahvistamista koskevaan oikeudenkäyntiin. B oli hyväksynyt kanteen, mutta valtio oli kiistänyt sen ja vaatinut sen hylkäämistä.

Helsingin raastuvanoikeus oli hylännyt kanteen sillä perusteella, että lahjoitus ei ollut täyttynyt lahjanlupauslain 4 §:ssä edellytetyllä tavalla eikä omistusoikeus osakkeisiin ollut siirtynyt A:lle. Helsingin hovioikeus oli puolestaan jättänyt B:n valituskirjelmän tutkimatta sillä perusteella, että koska raastuvanoikeus oli hylännyt kanteen, B ei vastaajan asemassa voinut hakea siihen valittamalla muutosta.

B valitti asiasta Korkeimpaan oikeuteen (KKO) ja hänelle myönnettiin valituslupa. B vaati valituksessaan, että alempien oikeuksien ratkaisut kumotaan ja että A:n vahvistuskanne hyväksytään. Valtio oli vastannut A:n valitukseen.

KKO totesi ratkaisussaan, että kyseessä olevassa oikeudenkäynnissä oli ollut kysymys siitä, että kuuluiko osakkeiden omistusoikeus A:lle. Raastuvanoikeus oli hylännyt asiaa koskevan kanteen. Asiassa ei täten ollut ollut kysymys B:n oikeudesta, eikä hänellä kanteen myöntämisestä huolimatta ollut siten oikeutta hakea muutosta raastuvanoikeuden päätökseen. KKO ei muuttanut hovioikeuden ratkaisen lopputulosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa