Minilex - Lakipuhelin

Ryöstö ja sen törkeyden arviointi - KKO:1992:189

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ryöstö
    Törkeä ryöstö

Tapauksessa oli kysymys ryöstön törkeyden arvioinnista. A oli 3.7.1991 pankissa V ilmapistoolilla uhaten pakottanut pankissa yksin olleen pankkivirkailijan F:n luovuttamaan tämän hallussa olleet kassavarat ja kassakaapissa olleet seteliniput yhteensä 42 840 markkaa. Lisäksi A oli 21.8.1991 pankissa J ilmapistoolilla uhaten pakottanut pankissa yksin olleen pankkivirkailija L:n luovuttamaan konttorin kassalippaan ja kassakaapissa olleen kassalippaan sekä niissä olleet setelirahat yhteensä 56 230 markkaa. Laihian kihlakunnanoikeus tuomitsi A:n törkeistä ryöstöistä muun muassa niillä perusteilla, että ne oli etukäteen suunniteltu ja A oli jo kotoaan lähtiessään varustautunut aseella ja käyttämiensä autojen rekisteritunnusten muuttamiseen tarvittavilla välineillä. Lisäksi A oli toista ryöstöä varten varustautunut sivuleikkurilla, jolla hän oli katkaissut J:n pankin konttorin puhelinyhteydet. Vaasan hovioikeus oli pysyttänyt kihlakunnanoikeuden tuomion.

A haki muutosta Korkeimmalta oikeudelta (KKO) ja hänelle myönnettiin valituslupa. A vaati valituksessaan, että hänen katsotaan syyllistyneen vain kahteen ryöstöön ja että hänelle tuomittua rangaistusta joka tapauksessa alennetaan. Virallinen syyttäjä, F ja L antoivat asiassa omat vastauksensa. Välitoimena Keskusrikospoliisin rikoslaboratorio oli antanut siltä pyydetyn lausunnon ilmapistoolin hengenvaarallisuudesta.

KKO:ssa tuli ratkaistavaksi kysymys siitä, oliko A:n suorittamia ryöstöjä pidettävä törkeinä. Ratkaisussa sovellettavana säännöksenä oli rikoslain 31 luvun 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdat. Säännösten mukaan, jos ryöstössä käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä (3 kohta) tai rikos kohdistetaan henkilöön, joka ammattiinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi ei voi itseään tai omaisuuttaan puolustaa (4 kohta), ja ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ryöstöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

KKO totesi ratkaisussaan, että ryöstössä tehosteena käytetty ilmapistooli ei ollut ampuma-ase ja ottaen huomioon luodin nopeus ja läpäisykyky se ei ollut rikoslain 31 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hengenvaarallinen. Lisäksi KKO lausui, että pankkivirkailijoiden toimeen kuuluva työ tai tehtävä ei ollut rikoslain 31 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla estänyt heitä puolustamasta itseään tai pankin omaisuutta, vaikka he olivat olleet konttoreissa yksin. Näin olleen KKO katsoi, että A:n teot oli luettava hänen syykseen rikoslain 31 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuina ryöstöinä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa