Minilex - Lakipuhelin

Kiristyksen yritys - KKO:2002:98

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiristys
    Rikoksen yritys

Tapauksessa KKO:2002:98 maahan muuttanut ulkomaalainen B oli luvan saatuaan rakentanut ravintolansa eteen terassin, joka ulottui viereisen liikkeen edustalle. A, joka oli saanut toimeksiannon liikkeen omistajalta, oli vaatinut B:tä poistamaan terassin uhkaillen häntä oleskeluluvan menettämisellä. A:ta syytettiin kiristyksen yrityksestä.

Käräjäoikeus katsoi, että A:lla ei ollut oikeutta vaatia terassin poistamista, kun rakentaminen oli perustunut asianmukaisiin lupiin. Se seikka, että A ei ollut tietoinen B:n luvista, ei oikeuttanut A:n menettelyä. Jotta kiristäminen tulisi kyseeseen, on uhkauksen oltava todellinen sillä tavalla, että uhkauksen kohteena oleva henkilö taipuu uhkaukseen. Yksittäinen henkilö ei voi vaikuttaa toisen henkilön oleskelulupaan, mutta voi kuitenkin pyrkimyksillään vaikuttaa lupakysymykseen hankaloittaa ulkomaalaisen tilannetta. B oli pelännyt A:n uhkauksia, joten uhkauksella oli ollut pakottava vaikutus B:hen. Näin ollen käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen tahalliseen tekoon ja tuomitsi hänet kiristyksen yrityksestä sakkorangaistukseen.

Hovioikeus sen sijaan katsoi, ettei B:n lupa-asioissa ollut mitään sellaista haitallista tietoa, jolla A olisi voinut uhata. Siten uhkauksen ei voitu katsoa olevan sillä tavalla todellinen, että B olisi siihen taipunut. Näin ollen hovioikeus hylkäsi syytteen.

Korkein oikeus arvioi sitä, miten kyseisenlainen uhkaus yleisen elämänkokemuksen mukaan on omiaan vaikuttamaan ottaen huomioon B:n asema ja olosuhteet. Oleskeluluvan peruuttamisella uhkaamista voidaan pitää laadultaan sellaisena, että se voi saada maahanmuuttajan taipumaan vaatimuksiin. Korkein oikeus katsoi A:n menetelleen tahallisesti siitä huolimatta, että hän oli saattanut olla virheellisessä käsityksessä B:n rakennusluvista. Näin ollen korkein oikeus tuomitsi A:n kiristyksen yrityksestä sakkorangaistukseen.

Kiristyksen yritystä arvioitaessa on tilannetta tarkasteltava siltä kannalta, miten tavallisesti uhrin kaltaisten henkilöiden voitaisiin odottaa reagoivan uhkaukseen. Tilannetta on siten arvioitava yleisellä tasolla, ottamatta liikaa huomioon yksittäisen uhrin erityisiä ominaispiirteitä. Tapauksessa voitiin arvioida sitä, miten yleisesti ottaen maahanmuuttaja on voinut reagoida uhkaukseen. Koska A:n uhkaus oli laadultaan sellainen, että kuka tahansa maahanmuuttaja olisi voinut pitää sitä todellisena, oli kiristyksen yritys käsillä. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa