Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinkopäätöksen muuttaminen potilaan vahingoksi - KKO:2003:116

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Potilasvahinko
    Vahingonkorvaus
    Ansionmenetys
    Potilasvakuutusyhdistyksen päätöksen muuttaminen

Muurari A:n vasen käsi oli kipeytynyt muuraustöissä, ja hän oli mennyt lääkärin vastaanotolle 9.3.1988. Lääkäri arvioi kivun johtuvan jännetulehduksesta, ja määräsi kipuun fysikaalista hoitoa ja kipulääkettä. Vaiva ei parantunut, ja A kävi saman vuoden aikana vielä kolmesti lääkärissä saman vaivan vuoksi. Hoito jatkui samanlaisena. Seuraavana vuonna, 25.9.1989, A:n käsi kuvattiin ja siinä todettiin vanha veneluun murtuma. A todettiin 1990 työkyvyttömäksi ranteen kipeytymisen vuoksi. Murtuma leikattiin, mutta käsi ei parantunut.

Potilasvakuutusyhdistys (nyk. Potilasvakuutuskeskus) katsoi, että kyseessä oli potilasvahinko. Yhdistyksen 29.8.1991 tekemän päätöksen mukaan A:lle maksettaisiin työkyvyttömyyseläkkeen ja työtulon erotuksen suuruista eläkettä 65-vuotiaaksi asti. Potilasvakuutusyhdistys halusi tarkistaa maksettavan eläkkeen määrän ja pyysi 19.12.1997 potilasvahinkolautakunnalta lausuntoa A:n korvauksista. Lautakunta alkoi omasta aloitteestaan tutkia myös korvauksen perustetta, ja antoi 16.4.1999 lausunnon, jonka mukaan kyseessä ei ollut potilasvahinko. Potilasvakuutuskeskus päätti lopettaa eläkkeen maksun 1.7.1999 alkaen.

Käräjäoikeus katsoi, että potilasvakuutuskeskuksella oli oikeus lopettaa korvauksen maksaminen, koska perustetta maksulle ei ollut. Lopettamispäätös ei käräjäoikeuden mukaan ollut A:lle kohtuuton, koska A ei jäänyt vaille elatusta korvauksen lopettamisen jälkeenkään. Jo maksettuja korvauksia ei perittäisi takaisin. Käräjäoikeuden mukaan Potilasvahinkokeskuksella oli oikeus muuttaa pitkänkin ajan kuluessa kantaansa siitä, oliko kyse potilasvahingosta.

Hovioikeus piti kohtuuttomana Potilasvahinkokeskuksen päätöstä korvausten maksamatta jättämisestä. Korkein oikeus ei tarkastellut kohtuullisuuskysymystä vaan sitä, oliko Potilasvahinkokeskuksella oikeutta muuttaa aiemmin antamaansa päätöstä. Korkein oikeus totesi, että päätöksiä on voitava muuttaa myös korvauksensaajan vahingoksi. Perusteiden tulee kuitenkin olla vahvemmat kuin myönteisessä päätöksessä. Esimerkiksi olosuhteiden muutokset, väärä lain soveltaminen tai päätökseen vaikuttaneet selvästi virheelliset tiedot voivat olla syitä, joiden perusteella korvausta voidaan muuttaa myös saajan vahingoksi. A:n tapauksessa kyse ei kuitenkaan ollut mistään edellä mainitusta perusteesta. Korvauspäätöstä ei saanut muuttaa A:n vahingoksi pelkästään uudenlaisen lääketieteellisen arvion perusteella.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa