Minilex - Lakipuhelin

Infektio ja potilasvahinkolaki - KKO:2010:55

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Potilasvahinko
    Korvattava vahinko
    Siedettävä vahinko
    Vahingonkorvaus
    Syy-yhteys

Potilas A:lta oli leikattu suonikohjuja alaraajoista. Leikkaushaava tulehtui leikkauksen seurauksena ja lopulta parani kahdessa kuukaudessa antibioottihoitojen ja sairausloman avulla. Potilaalle oli kuitenkin jäänyt särkyä, turvotusta ja voimattomuuden tunnetta toiseen jalkaansa. Asiassa pohdittiin sitä, oliko potilas oikeutettu saamaan korvauksen potilasvahinkolain perusteella. Potilas oli hakenut korvausta potilasvahingosta, jota potilasvakuutuskeskus ei kuitenkaan hyväksynyt. Potilasvahinkokeskuksen mukaan aiheutunut vahinko oli sellainen, että potilaan tuli sietää se. Potilas nosti potilasvahinkokeskusta vastaan kanteen käräjäoikeudessa ja vaati korvausten maksamista. Oikeusasteet olivat asiassa eri mielisiä, käräjäoikeus hylkäsi potilaan kanteen, hovioikeus hyväksyi ja lopulta korkein oikeus jälleen hylkäsi potilaan kanteen infektion ja oireiden syy-yhteyden puuttuessa.

Potilasvahinkolaki määrää infektioiden korvaamisesta. Jos on todennäköistä, että vahinko on syntynyt hoidon seurauksena, se korvataan, jollei potilaan ole siedettävä infektiota olosuhteet huomioiden. Korkein oikeus totesi, että on epäselvää, oliko infektio vaikuttanut kipuoireiden syntymiseen. Todennäköisempänä vaihtoehtona pidettiin kipuoireiden syntymistä itse leikkauksen seurauksena. Asiassa todettiin, että näyttämättä jäi se, että kipuoireet olisivat johtuneet pääasiallisesti infektiosta, eikä seurausta näin ollen voitu pitää potilasvahinkolain mukaisena todennäköisenä seurauksena infektiosta. Samanlainen arvio suoritettiin potilaan esittämän turvotuksen kohdalla. Lääketieteellisen selvityksen perusteella syy-yhteys infektioon jäi puuttumaan. Jotta infektiosta aiheutunut vahinko tulee korvattavaksi potilasvahinkolain perusteella, tulee infektion ja aiheutuneen vahingon välillä olla 50 prosentin todennäköisyys. Lääketieteellisen arvioin mukaan asiassa ei päästy edes lähelle vaadittua todennäköisyyttä.

Tapauksesta ei voida kuitenkaan johtaa, että infektio ei voisi olla potilasvahinkolain mukaan syynä korvaukselle kivusta tai muista oireista. Todennäköisyys arvioidaan tapauskohtaisesti lääketieteellisten arvioiden perusteella. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa