Minilex - Lakipuhelin

Myyjän ja kiinteistönvälitysliikkeen välisen korvausvastuun jakautuminen – KKO:2003:61

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiinteistönvälitys
    Takautumisoikeus

Tapauksessa oli kyse asuntokaupan myyjän ja välittäjänä toimineen kiinteistönvälitysliikkeen välisen korvausvastuun jakautumisesta kaupan virheen johdosta. Tapauksessa myyjä oli myynyt ostajille asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat asunto-osakkeet. Asuntokaupan välittäjänä toimi myyjän toimeksiannosta kiinteistönvälitysliike. Myyntiesitteen ja asunnon esittelyn sekä asunto-osakeyhtiön isännöitsijäntodistuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan asuinhuoneiston pinta-ala oli 58 neliömetriä. Välitysliike toimitti kyseiset asiakirjat ostajille. Myöhemmin selvisi, että asuntokaupassa oli pinta-alavirhe. Asuinhuoneiston todelliseksi pinta-alaksi paljastui vain 49 neliömetriä.

Käräjäoikeus katsoi tapauksessa olevan kyse olennaisesta virheestä ja velvoitti tuomiollaan myyjän maksamaan ostajille pinta-alavirhettä vastaavan hinnanalennuksen sen mukaan, mikä oli asunnon todellinen markkina-arvo kaupantekohetkellä. Lisäksi käräjäoikeus totesi välitysliikkeen olevan myös tuottamuksellaan vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kiinteistönvälittäjä oli laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa, joka johti tapauksessa vahingonkorvausvastuuseen.

Käräjäoikeus tuomitsi myyjän ja välitysliikkeen yhteisvastuullisesti suorittamaan ostajille korvausta virheestä hinnanalennuksena ja vahingonkorvauksena. Myyjän ja välitysliikkeen keskinäisessä suhteessa vastuu oli kokonaan myyjällä viivästyskorkojen jakautuessa osapuolille tasan. Muutoksenhaku hovioikeudessa koski ainoastaan myyjän ja välitysliikkeen välistä korvausvastuun jakautumista. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot myyjän ja välitysliikkeen vastuun jakautumisen osalta. Korkein oikeus vahvisti välitysliikkeen olevan viime kädessä vastuussa jo lainvoimaisesta yhteisvastuullisesta korvauksesta, myös viivästyskorkojen osalta.

Korkein oikeus totesi perusteluissaan, että vastuu korvausvelvollisuudesta ostajille on syntynyt välitysliikkeen selonottovelvollisuuden laiminlyönnistä. Välitysliikkeen olisi pitänyt ammattimaisesti toimiessaan havaita pinta-alavirhe asiakirjoista. Myyjällä, joka toimeksiantajana turvautuu välitysliikkeen ammattitaitoon ja asiantuntijapalveluihin, on oikeus luottaa kaupan toteutumiseen toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu ja syy on aiheutunut välitysliikkeen toiminnasta, toimeksiantajalla on oikeus korvaukseen. Tapauksessa välitysliikkeen välittämä kauppa ei ollut toteutunut sovitun mukaisesti, koska kauppahinta oli ostajan hinnanalennuksen vuoksi laskenut oleellisesti. Toimeksiantajalle oli aiheutunut taloudellista vahinkoa, eikä kyse ollut perusteettomasta edusta sen hetken markkinahinnan ylittävältä osalta. Tapauksessa lopullinen vastuu ostajalle myyjän ja välitysliikkeen keskinäisessä suhteessa kuului viime kädessä välitysliikkeelle.

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei syntynyt täysin yksimielisesti. Enemmistön kanssa eri mieltä ollut jäsen ei olisi nähnyt syytä muuttaa hovioikeuden tuomiota. Esittelijän mietinnössä puolestaan nähtiin myyjän hyötyvän perusteettomasti välitysliikkeen huolimattomasta menettelystä, jos välitysliike joutuisi keskinäisessä suhteessa yksin vastuuseen. Vastuu korvauksesta keskinäisessä suhteessa olisi tullut jakautua myyjän ja välittäjän välillä tasan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa