Minilex - Lakipuhelin

Laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaus - KKO:2016:16

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tavaramerkki
    Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO:2016:16 oli kysymys laajalti tunnetun tavaramerkin loukkauksesta. Verkkokauppa.com:lle oli rekisteröity sanamerkkinä tavaramerkki Verkkokauppa.com. Oy Waltic Ab oli käyttänyt elinkeinotoiminnassaan sille myönnettyä verkkotunnusta veneilijanverkkokauppa.com ja tunnusmerkkiä, joka sisälsi tekstin Veneilijän verkkokauppa.com. Arvioitavana oli kysymys siitä, oliko ensinnäkin Verkkokauppa.com tavaramerkkilaissa tarkoitettu ja määritelty laajalti tunnettu tavaramerkki, olivatko Oy Waltic Ab:n käyttämät sekä verkkotunnus että tunnusmerkki samankaltaisia Verkkokauppa.com:n tavaramerkin kanssa ja loukkasiko niiden käyttäminen Verkkokauppa.com:n tavaramerkkilaissa tarkoitettua oikeutta. Verkkokauppa.com vaati kanteessaan, että Oy Waltic Ab:tä kiellettäisiin käyttämästä edellä kerrottuja merkkejä ja että se velvoitettaisiin maksamaan Verkkokauppa.com:lle 10 000 euron hyvitys tavaramerkin käyttämisestä. Verkkokauppa.com katsoi, että sen rekisteröity tavaramerkki oli laajalti tunnettu ja Oy Waltic Ab:n elinkeinotoiminnassaan käyttämät merkit olivat loukanneet Verkkokauppa.com:n oikeutta rekisteröityyn ja laajalti tunnettuun tavaramerkkiin.

Käräjäoikeus katsoi, että merkit Verkkokauppa.com sekä Veneilijän verkkokauppa.com ja veneilijänverkkokauppa.com erosivat toisistaan siten, ettei niitä voitu pitää samankaltaisina ja toisiinsa sekoitettavina. Tavaramerkkiä Verkkokauppa.com ei pidetty riittävän omaperäisenä ja erottamiskykyisenä. Käräjäoikeus katsoi Verkkokauppa.com:n merkin kuitenkin laajalti tunnetuksi. Niin ikään hovioikeus katsoi Verkkokauppa.com:n laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi. Hovioikeus kiinnitti huomiota Verkkokauppa.com:n laajaan tunnettavuuteen sekä tunnusten samankaltaisuuteen ja totesi, että Oy Waltic Ab:n tunnusten voitiin perustellusti olettaa herättävän keskivertokuluttujien keskuudessa mielikuvan tavaramerkistä Verkkokauppa.com. Samoin kohderyhmä liittää tunnukset myös toisiinsa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. 

Tavaramerkkilain 1 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisistaan. Saman lain 4 §:n 1 momentin mukaan tämä oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksensa käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, mukaan luettuna suullinen käyttäminen.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tunnusmerkkien sekoittavuuteen tässä asiassa voidaan kuitenkin edellä sanotun 1 momenttia huolimatta vedota myös sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemmin merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Korkein oikeus totesi, että Oy Waltic Ab oli yrittänyt hyötyä Verkkokauppa.com:n laajasta tunnettavuudesta. Korkein oikeus katsoi, että koska tavaramerkki Verkkokauppa.com sisältyy sellaisenaan olennaisena osana Oy Waltic Ab:n tunnuksiin, on ilmeistä, että Oy Waltic Ab on toiminnassaan saanut hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyystä ja maineesta, koska tavaramerkki on ollut sen asiakkaille entuudestaan jo tunnettu. Näin myös mielikuva sekä omaisuudet Verkkokauppa.com:sta ovat siirtyneet Oy Waltic:n palvelujen synnyttämään mielikuvaan. Molemmat merkit ovat väritykseltään sekä kirjaisinlajiltaan myös samankaltaisia. Korkein oikeus huomioi myös seikan, että Oy Waltic Ab oli valinnut tunnusmerkkinsä päätteeksi .fi-päätteen sijasta .com-päätteen.

Korkein oikeus katsoi, että Oy Waltic Ab:n tunnusten käyttäminen oli merkinnyt laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, kun otetaan huomioon tavaramerkin maineen laajuus, Verkkokauppa.com:n ja Oy Waltic Ab:n tunnusten samankaltaisuuden aste sekä yhtiöiden tarjoamien palvelujen laadun ja samankaltaisuuden aste. Näin korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja Verkkokauppa.com voitti nimiriidan. Oy Waltic Ab:tä kiellettiin käyttämästä edellä kerrottuja merkkejä elinkeinotoiminnassaan ja samoin yhtiö velvoitettiin suorittamaan Verkkokauppa.com Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä tunnusmerkin käyttämisestä 10 000 euroa korkoineen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]