Minilex - Lakipuhelin

Lääkkeiden laiton maahantuonti - KKO:2007:45

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lääkerikos

Tapauksessa KKO:2007:45 A:ta syytettiin rikoslain 44 luvun 5 § 1 momentin 1 kohdan mukaisesta lääkerikoksesta, kun hän oli tuonut postin välityksellä maahan lääkemääräyksen vaativia lääkeaineita. Lääkkeet oli tilattu Intiasta ja Suomessa tulli oli takavarikoinut lääkkeet ennen niiden luovuttamista postiin A:lle lähetettäväksi. Lääkkeiden tilaaminen Euroopan talousalueen ulkopuolelta on valtioneuvoston asetuksen 3 §:n mukaan kielletty. Käräjäoikeus tuomitsi A:n lääkerikoksesta sakkorangaistukseen. 

Hovioikeus puolestaan hylkäsi syytteet katsoen, että A:n teko ei ollut rikos. Se perusteli ratkaisuaan sillä, että rikoslain 44 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmaisu ''tuo maahan'' on epäselvä. Tulkinnanvaraista oli näin ollen se, oliko A:n tekemä tilaus postin välityksellä laissa tarkoitettua maahantuontia. Lisäksi valtioneuvoston asetuksen 3 §:n sanamuoto ''hankkiminen ja vastaanottaminen on kielletty'' on myös tulkinnanvarainen. Koska tulli takavarikoi lääkkeet ennen kuin A sai niitä haltuunsa, hovioikeus katsoi, ettei A vastaanottanut lääkkeitä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

Syyttäjälle myönnettiin valituslupa ja hän vaati A:n tuomitsemista lääkerikoksesta rangaistukseen. Korkein oikeus arvioi lainsäädännön sanamuodon tulkintaa. Lääkerikossäännöksessä maahantuonnin yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Jos sanamuotoa tulkittaisiin ankarasti, täyttyisi lääkerikoksen tunnusmerkistö vasta, kun lääkkeet ovat läpäisseet tullin. Kuitenkin lääkerikossäännöksen tarkoituksena on suojella terveyttä ja turvallisuutta. Lääkkeiden laiton maahantuonti tapahtuu tyypillisesti internetistä tilaamalla ja toimittamalla postin välityksellä. Lääkkeiden laiton maahantuonti paljastuu tavallisesti tullin tarkastuksessa, jolloin lääkkeet takavarikoidaan. Korkein oikeus katsoi, että olisi lääkerikossäännöksen tarkoituksen vastaista, jos tällaiset tapaukset eivät kuuluisi teon piiriin. Näin ollen korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian hovioikeuteen. 

Tapauksessa annettiin suurta painoarvoa säännöksen suojelutarkoitukseen. Lakia ei näin ollen sovellettu liian kapeakatseisesti sen sanamuodon mukaisesti, vaan otettiin huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja terveyden ja turvallisuuden suojeleminen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa