Minilex - Lakipuhelin

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen, salakuljetus - KKO:2011:89

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Tapauksessa KKO:2011:89 oli kyse siitä, että A:ta syytettiin laittoman tuontitavaraan ryhtymisestä. Syyttäjän mukaan A oli ostanut eräältä henkilöltä 5-6 purkkia testosteronia sisältävää Panteston-ainetta ja noin 100 – 150 kappaletta klenbuterolia sisältäviä Clenbuterol-tabletteja tietäen ne laittomasti maahan tuoduiksi.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkorangaistukseen. Käräjäoikeuden mukaan A oli tiennyt aineet salakuljetetuiksi ja oli ottanut huostaansa Suomeen salakuljetettuja doping- ja lääkeaineita, joilla ei ollut Suomessa myyntilupaa. A valitti hovioikeuteen ja vaati syytteen hylkäämistä. Hovioikeus totesi, että rikoslain 46 luvun 4§:n mukainen salakuljetus täyttyi niin lääke- kuin dopingaineidenkin osalta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. A sai valitusluvan siltä osin, että täyttyykö hovioikeuden hänen syykseen lukema menettely laittoman tuonitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistön. A vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja syytteen hylkäämistä.

Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, täyttääkö A:n syyksi luettu menettely rikoslain 46 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistön. Korkein oikeus toteaa, että menettely, jolla A:n ostamat Clenbuterol-tabletit oli tuotu maahan, täyttää sekä lääkerikoksen että salakuljetuksen tunnusmerkistötekijät. A:n menettely täyttää siis tältä osin laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistön, eikä hovioikeuden tuomiota tältä osin muuteta. Korkeimman oikeuden mukaan kuitenkin dopingaineita luvattomasti maahantuonut olisi tuomittava salakuljetusrikoksen sijaan dopingrikoksesta. Näin teko tulee arvioitavaksi dopingikoksena, jota ei mainita laittoman tuonitavaraan ryhtymisen esirikoksena. A:n menettely ei siis dopingaineiden osalta täytä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistöä.

Korkein oikeus siis muutti hovioikeuden tuomiota toisen syytekohdan osalta. Korkein oikeus alensi A:lle tuomittua sakkorangaistusta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa