Minilex - Lakipuhelin

Kuuleminen holhousasiassa - KKO:1995:210

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Holhous
    Uskottu mies
    Oikeudenkäyntimenettely
    Asianosaisen kuuleminen
    Ylimääräinen muutoksenhaku

Täysi-ikäiselle A:lle oli määrätty uskottu mies hoitamaan A:n taloudellisia asioita vanhan holhouslain säännösten mukaisesti 7.9.1994. Käräjäoikeus oli antanut määräyksen Helsingin kaupungin hakemuksesta. A vaati hovioikeudessa, että käräjäoikeuden päätös poistetaan tuomiovirheen perusteella. Virhe koski sitä, että uskottu mies oli määrätty A:ta kuulematta.

Hovioikeus totesi, että 5.7.1994 päivätyn lääkärinlausunnon mukaan A:ta ei ollut voitu kuulla käräjäoikeudessa. A oli itse antanut 12.7.1994 suostumuksensa uskotun miehen määräämiseksi, ja myös A:n isä oli ilmaissut lääkärille olevansa uskotun miehen määräämisen kannalla. A:n vanhempia ei ollut kuultu oikeudessa, mutta A:n isän kanta oli selvillä, eivätkä vanhemmat olleet valittaneet päätöksestä. Hovioikeuden mukaan olennaisesti lopputulokseen vaikuttavaa oikeudenkäyntivirhettä ei ollut tapahtunut, eikä käräjäoikeuden päätöstä ollut syytä poistaa. Hovioikeus totesi myös, että A:lla oli edelleen mahdollisuus hakea käräjäoikeudelta uskotun miehen vapauttamista tehtävästään.

Korkein oikeus totesi, että uskotun miehen määräämistä koskevassa asiassa ei ole välttämättä edes tarpeen kuulla henkilöä, jolle uskottu mies määrätään. Uskotun miehen määrääminen ei rajoita henkilöä samalla tavalla kuin holhottavaksi julistaminen. Käräjäoikeudella oli A:n kirjallinen suostumus, eikä sillä ollut ollut aihetta epäillä suostumuksen pätevyyttä. Lisäksi korkein oikeus totesi samoin kuin hovioikeus, että A:lla oli vielä käytettävissään mahdollisuus hakea uskotun miehen vapauttamista tehtävästään.

Nykylainsäädännön mukaan kuulemisen sivuuttaminen olisi vähintäänkin kyseenalaista. Edunvalvontaoikeudessa on vahvistunut periaate päämiehen itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Päämiestä tulee aina kuulla häntä koskevissa merkittävissä asioissa, jos se vain on mahdollista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa