Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvoja - KKO:2011:67

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Edunvalvoja
    Asiainhuolto
    Syyte
    Syyttämispyyntö

Tapauksessa asianomistaja oli saanut liikenneonnettomuudessa aivovamman. Rikoksen esitutkintaa varten hänelle ei ollut määrätty edunvalvojaa. Kysymys siitä, oliko asianomistajan isällä asiainhuollon periaatteiden mukaan oikeus esittää pojan puolesta syyttämispyyntö vammantuottamuksesta. 

Suomen lainsäädännössä on asianhuoltoon perustuva sääntely omaksuttu kauppakaaressa.  Asiainhuollolla tarkoitetaan toimimista toisen puolesta ilman nimenomaista valtuutusta tai muuta toimeksiantoa, ilman suoraan lain perusteella syntynyttä lakimääräisen edustajan asemaa ja ilman tuomioistuimen tehtävään antamaa määräystä. Asiainhuolto tulee kysymykseen tilanteissa, joissa asianomainen on itse estynyt etujaan valvomasta ja joissa valtuutettua tai määrättyä edustajaa ei ole.

Käräjäoikeus oli hyväksynyt, että vammautuneen B:n puolesta puhevaltaa käyttää hänen isänsä. Hovioikeus taas päätyi siihen, että asiassa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, koska B:tä ei ollut asianmukaisesti kuultu. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan asiassa ei ollut selvitetty sitä, oliko B edunvalvojan tarpeessa. Tämä olisi tullut selvittää jo esitutkinnassa tai syyttäjän toimesta, kun B:n isä oli ilmoittanut esitutkinnassa edustavansa poikaansa, joka ei pystynyt vammojensa takia suoriutumaan kuulustelusta.

Palautuksen jälkeen käräjäoikeus tuomitsi A:n vammantuottamuksesta ja käräjäoikeus oli määrännyt B:n edunvalvojaksi oikeudenkäyntiä varten julkisen oikeusavustajan. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota vammantuottamuksesta. Korkeimmassa oikeudessa A vaati edelleen, että syyte hylätään vanhentuneena. Hovioikeuden tuomiota muutettiin korkeimmassa oikeudessa siten, että syyte vammantuottamuksen osalta hylättiin.

Vammantuottamusta koskevan syytteen nostamisen ja tutkimisen edellytyksenä on ollut asianomistajan asianmukainen syyttämispyyntö. Puute tässä suhteessa on merkinnyt puutetta syyttäjän puhevallassa, joka ei ole ollut korjattavissa enää sen jälkeen, kun oikeus syyttää rikoksesta on vanhentunut. Näin ollen syyte vammantuottamuksesta on hylättävä vanhentuneena. B:lle olisi tullut huolehtia edunvalvojan määräämisestä jo esitutkinnassa tai viimeistään asian tultua käräjäoikeuden käsiteltäväksi. B:lle määrättiin lopulta edunvalvoja, mutta vasta hovioikeuden kiinnitettyä huomiota edunvalvojan määräämisen tarpeeseen ja palautettua asian tämän vuoksi käräjäoikeuteen. Edunvalvoja on esittänyt rangaistusvaatimuksen liian myöhään, jolloin syyteoikeus tehdystä vammantuottamuksesta oli jo vanhentunut.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa