Minilex - Lakipuhelin

KKO:2008:119 Arpajaisten määritelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Arpajaislaki
    Arpajaisrikos
    Erehdys
    Kieltoerehdys

 

Korkein oikeus käsitteli sitä, oliko Miljoona Pilkki-kalastustapahtuma sisältänyt arpajaiset, joita arpajaislaissa tarkoitetaan ja sitä, että mikäli näin todetaan, oliko kyseessä ollut sellainen erehtyminen, joka koskee lain sisältöä siten, että Vesa K on rikoslain kieltoerehdystä koskevan säännöksen nojalla vapautettava rangaistusvastuusta.

Arpajaislain 2 §:n 1 momentin mukaan arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Miljoona Pilkki oli ollut tapahtuma, jossa oli ollut 20 euron suuruinen pääsymaksu. Osallistumalla tapahtumaan, siellä on ollut mahdollisuus voittaa rahaa tai muita voittoja. Tässä valossa kyseessä on ollut lain mukainen arpajaistapahtuma.

Korkeimman oikeuden tuli sitten arvioida sitä, oliko voiton saaminen perustunut kokonaan tai osittain sattumaan. Mahdollisuus voittojen saamiseen tuli pilkkikilpailun kautta, jossa tietyn painoisella kalalla on saatu tietyn arvoisia palkintoja. 

Lakien esitöitä arvioituaan KKO asetti lähtökohdaksi, ettei arpajaislaissa tarkoitetuista arpajaisista ole kyse sellaisissa urheilukilpailujen kaltaisissa kilpailuissa, joissa osallistujan henkilökohtaisella osaamisella on sattuman osuutta olennaisesti suurempi merkitys voiton saamisessa. Pilkkikilpailussa tietojen ja taitojen lisäksi saaliin määrään ja laatuun vaikuttaa myös sattuma. 

Miljoona Pilkissä oli suuri määrä sekä pilkittäviä kaloja että pilkkijöitä. KKO totesi, että voiton määräytyminen Miljoona Pilkki -tapahtumassa on perustunut osittain sattumaan. Kyseessä oli olleet arpajaiset. 

Koska Vesa K ei ollut hakenut lupaa arpajaisten toimeenpanemiseen ja koska sitä ei arpajaislain säännöksistä johtuen hänelle myönnetty, hän oli menetellyt arpajaisrikossäännöksen vastaisesti. Hän oli vedonnut rikoslain kieltoerehdykseen eli oli luullut toimintansa olevan sallittua. Rikoslain mukaan, jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana muun muassa lain sisällön erityisen vaikeaselkoisuuden, viranomaisen virheellisen neuvon tai muun näihin rinnastettavan seikan vuoksi.

Vesa K oli järjestänyt tapahtumaa, vaikka oli ollut tietoinen siitä, että viranomaisen kanta oli se, että kyseessä saattoi olla arpajaiset. Korkeimman oikeuden mukaan arpajaislaki ei ollut asiassa erityisen vaikeaselkoinen eikä asiassa ole tullut esiin muitakaan perusteita sille, miksi kieltoerehdyksen säännös voisi tulla asiassa sovellettavaksi, joten sitä ei ole sovellettava.

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa