Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälitys - KKO:2009:81

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiinteistönvälitys
    kiinteistönvälittäjä
    selonotto- ja tiedonantovelvollisuus
    Vahingonkorvaus

Tapauksessa kiinteistönvälitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessäkin mainitusta vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kuntotutkimuksesta. Tämän jälkeen edustajan tuli kertoa asunnon ostamista harkitsevalle tutkimuksessa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä.

Lain mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Lisäksi välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja. Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Lain mukaan, jos välitysliikkeellä on aihetta epäillä, että välitysliikkeen saamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, välitysliikkeen on varmistuttava tiedon oikeellisuudesta ja oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Toimeksiantajan vastapuolella on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Eeva vaati kanteessaan, että SKV Kiinteistönvälitys Oy velvoitetaan suorittamaan hänelle vahingonkorvausta ja korvausta asumishaitasta. Perusteena tälle oli, että SKV Kiinteistönvälitys Oy:n edustaja oli laiminlyönyt antaa Eevalle tiedon odotettavissa olleesta putkiremontista. Käräjäoikeus velvoitti SKV Kiinteistönvälitys Oy:n suorittamaan Eevalle vahingonkorvausta. Putkiremontista ei ollut vielä tuolloin varmuutta, joten isännöitsijällä ei ollut velvollisuutta sisällyttää putkiremonttia isännöitsijätodistukseen. Välittäjä oli kysynyt asiasta isännöitsijältä, eikä välitysliikkeen edustajalta voitu edellyttää tämän pitemmälle menevää selonottovelvollisuutta. Välittäjä oli kuitenkin antanut Eevalle virheellisen tiedon, ettei yhtiöön ollut tulossa remonttia. Eevan oma selonottovelvollisuus ei voinut olla välitysliikkeen velvollisuutta laajempi eikä näin voitu vaatia, että Eeva olisi ottanut putkista selvää. Välitysliikkeen virheellinen menettely, josta aiheutuvasta vahingosta välitysliike oli vastuussa asunnon ostajalle.

Hovioikeus taas katsoi, ettei yhtiön ollut näytetty laiminlyöneen selonotto- ja tiedonantovelvollisuuttaan kanteessa väitetyn tavoin. Sen vuoksi Eevan kanne hylättiin. Hovioikeus katsoi, ettei kiinteistönvälittäjän lakiin perustuvaa tiedonantovelvollisuuta voitu pitää niin laajana, että hänen tulisi ennakoida ostajaehdokkaille asunto-osakeyhtiöissä mahdollisesti tai edes todennäköisesti myöhemmin tehtäviä päätöksiä.

Korkein oikeus kuitenkin kumosi hovioikeuden päätöksen ja jätti asian käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan. Korkein oikeus katsoi, että välitysliike on korvausvastuussa virheellisestä menettelystään välitystehtävän suorittamisessa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa