Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupan virheestä – KKO:1995:150

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • kiinteistönvälittäjä
    Vahingonkorvaus
    Sopimussuhteeseen perustuva vastuu

Tapauksessa oli kyse kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuudesta ja vastuusta suhteessa ostajiin. Tapauksessa A ja B ostivat rivitalohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet X:ltä ja Y:ltä. Kaupassa toimi välittäjänä kiinteistönvälitysliike. A:lle ja B:lle selvisi kaupan jälkeen, että asunnon olohuoneen seinän tiilisaumauksen läpi vuoti sateella vettä. Vesivuotoja oli ilmennyt myös kaikissa muissa asunto-osakeyhtiön asunnoissa. Vesivahinkoja oli taloyhtiössä yritetty korjata useita kertoja. Myyjät X ja Y ilmoittivat ennen kauppaa kiinteistönvälittäjälle vesivuodoista ja niihin liittyvistä ongelmista. Niitä ei kuitenkaan merkitty kauppakirjaan tai myyjien ja välittäjän väliseen toimeksiantosopimukseen. Kiinteistönvälittäjä ei antanut niistä tietoa ostajille. A ja B vaativat kiinteistönvälittäjältä ja kiinteistönvälitysliikkeeltä yhteisvastuullisesti korvauksia huoneistossa ilmenneen vesivuodon korjaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

Kihlakunnanoikeus hylkäsi kanteen ja totesi, ettei kiinteistönvälittäjän ollut näytetty syyllistyneen tapauksessa laiminlyönteihin. Hovioikeus kuitenkin kumosi kihlakunnanoikeuden ratkaisun ja velvoitti kiinteistönvälitysliikkeen maksamaan A:lle ja B:lle vahingonkorvaukset. Hovioikeus katsoi kiinteistönvälittäjän laiminlyöneen hänelle kuuluneen selonottovelvollisuuden ja välitysliike vastasi työntekijänsä virheestä. Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta.

Korkein oikeus totesi, että kiinteistönvälittäjän on annettava ostajalle kaikki tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Kiinteistönvälittäjällä on myös selonottovelvollisuus kauppaa koskevista tiedoista. Hänen on selvitettävä tietojen oikeellisuus ja korjattava niiden puutteellisuus, jos hänellä on aihetta epäillä niiden virheellisyyttä tai puutteellisuutta. Jos kiinteistönvälittäjä ei onnistu selvittämään tietoihin liittyvää epäselvyyttä ilman kohtuutonta vaivaa, hänellä on velvollisuus ilmoittaa tästä ostajille.

Tapauksessa ollut vesivahinko oli sellainen seikka, jonka kiinteistönvälittäjän olisi pitänyt tietää vaikuttavan asuntokauppaan ja ostajien ostopäätökseen. Kiinteistönvälittäjän olisi tullut selvittää asiaa tarkemmin ja hänen olisi tullut ilmoittaa asiasta ostajille. Kiinteistönvälittäjällä ei ollut aihetta olettaa myyjän kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella, että vesivahinko olisi korjattu, eikä hän myöskään ollut tästä erikseen kysynyt. Vesivahinkoa koskevat tiedot olisi ollut helposti selvitettävissä joko yhtiön hallitukselta tai isännöitsijältä. Kiinteistönvälittäjä oli tapauksessa laiminlyönyt selonottovelvollisuutensa.

Korkein oikeus totesi myös, että myyjän ollessa sopimussuhteessa välittäjään toimeksiantosopimuksen perusteella, lainsäädäntö turvaa ostajan asemaa suhteessa välittäjään. Ostajalla on oikeus saada kiinteistönvälittäjältä korvausta vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Kiinteistönvälitysliike oli velvollinen korvaamaan ostajille kaupan virheen aiheuttama vahinko.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa