Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus - KKO:2001:121

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • kiinteistönvälittäjä
    Vahingonkorvaus
    Korvattava vahinko
    Syy-yhteys

Tapaus KKO:2001:121 koski kysymystä siitä, oliko kiinteistönvälittäjä tehnyt virheen jättäessään mainitsematta asunnon ostajille TV:lle ja MV:lle alueella pian tapahtuvasta kaavamuutoksesta. Tämä kertomatta jättäminen oli johtanut siihen, että TV ja MV olivat myyneet ostamansa asunnon alkuperäistä halvemmalla hinnalla, ja täten menettäneet rahaa niin asunnon myyntihinnassa, kuin myös leimaveron ja omistusajaltaan maksaman yhtiövastikkeen muodossa. Välittäjän mukaan hän oli saanut kaavoitusviranomaiselta ja isännöitsijältä täysin ristiriitaista tietoa, kaavoitusviranomaisen ollessa se, joka kielsi kaavamuutosten suunnittelun kyseisellä alueella. Kaavamuutoksella alueelle oli tulossa rautatie. Asian ensimmäisenä asteena ratkaisseen käräjäoikeuden mukaan tämä edellä mainittu tieto oli laadultaan sellainen, jonka välittäjän olisi tullut tietää vaikuttavan ostajien ostopäätökseen. Koska TV ja MV eivät olleet voineet enää purkaa kauppaa heidän saantomiesten suostumattomuuden vuoksi, oli TV:n ja MV:n pyrkimys myydä asunto hyväksyttävä ja perusteltu. Käräjäoikeus katsoi, että hintojen erotusta voitiin pitää TV:lle ja MV:lle aiheutuneena vahinkona välittäjän tuottamuksen johdosta. Hintojen erotuksen lisäksi korvattavaa vahinkoa oli käräjäoikeuden mukaan maksettu leimavero ja yhtiövastike siltä ajalta, kun asunto oli TV:n ja MV:n omistuksessa. Käräjäoikeus kuitenkin päätyi sovittelemaan kyseistä kokonaissummaa.

Huoneistokeskus Oy, jonka nimiin välittäjä oli toiminut, valitti ratkaisusta hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Tämän jälkeen Huoneistokeskus Oy valitti korkeimpaan oikeuteen ja sai valitusluvan. Asiaan soveltuvan kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain säännösten perusteella korkein oikeus totesi,  että kiinteistönvälittäjän tulee hoitaa välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon myös toimeksiantajan vastapuolen edut. Välittäjän kuuluu myös asuntoa tarjotessaan antaa ostajalle kaikki tiedot, jotka välittäjä tietää, tai hänen tulisi tietää, vaikuttavan ostajan päätökseen. Viranomaiselta pyydetyt tiedot kaavoitusta ja sen suunnittelua koskien ovat tietoja, jotka välittäjän tulee antaa. Epäillessään tietojen olevan virheellisiä tai puutteellisia, välittäjän tulee tarkastaa tiedot ja ilmoittaa niistä mahdolliselle ostajalle, tai mikäli tietoja ei ole mahdollista tarkistaa ilman kohtuutonta vaivaa, tulee välittäjän ilmoittaa myös tästä ostajalle. Tapauksessa olennaista on lisäksi, että suunnitteilla oleva rautatie vaikuttaisi olennaisesti asumisviihtyvyyteen. Pelkkä riski tällaisesta asumisviihtyvyyteen liittyvästä seikasta on sellainen tieto, jonka välittäjän olisi tullut tietää vaikuttavan ostopäätökseen. Korkein oikeus katsoi välittäjän laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa.

Välittäjän laiminlyönnin ja vaadittujen korvauksien syy-yhteydestä korkein oikeus lausui, että syy-yhteydessä välittäjän menettelyyn oli asunnon arvon laskeminen tulevaisuudessa suunnitellun kaavamuutoksen johdosta, mutta ei sen sijaan osto- ja myyntihinnan erotus. Korvauksen määräksi tässä korkein oikeus katsoo asianmukaiseksi sen määrän, jonka TV ja MV ovat asunnosta maksaneet liikaa asunnon muuttuneeseen arvoon nähden. Korkein oikeus arvioi näihin perusteisiin nojaten korvauksen määrän asunnon arvoon liittyen 20 000 euron suuruiseksi, eli puoleen siitä, mitä käräjäoikeus määräsi ennen summan sovittelua. Korkeimman oikeuden mielestä 20 000 markan korvauksen määrää ei sen sijaan ollut syytä sovitella. Korkein oikeus ei myös katsonut leimaveron ja yhtiövastikkeiden olevan syy-yhteydessä välittäjän menettelyyn, vaan ne johtuivat TV:n ja MV:n päätöksestä myydä asunto. Eriävän korkeimman oikeuden jäsenen näkemyksen mukaan, välittäjä oli selvittänyt tiedot mahdollisesta kaavamuutoksesta riittävällä tavalla ja kehottamalla vielä ostajia itseään olemaan tarkempia selvityksiä varten kaavoitusviranomaiseen yhteydessä. Myyntineuvojalla ei eriävän mielipiteen mukaan ole ollut erillistä velvollisuutta ilmoittaa ostajille isännöitsijän ristiriitaisesta näkemyksestä, joka ei ollut saanut vahvistusta kaavoitusviranomaiselta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa