Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistönvälittäjän oikeus välityspalkkioon pätemättömässä kaupassa – KKO:1988:48

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • kiinteistönvälittäjä
    Välityspalkkio

Tapauksessa oli kyse kiinteistönvälittäjän oikeudesta välityspalkkioon kaupassa, joka julistettiin pätemättömäksi. Tapauksessa asunto-osakeyhtiö teki kiinteistönvälitysliikkeen kanssa toimeksiantosopimuksen kiinteistön myynnistä. Välityspalkkioksi sovittiin 3,5 prosenttia kauppahinnasta. Lisäksi sopimuksessa sovittiin, että välityspalkkio maksetaan välittäjälle myös siinä tapauksessa, jos kohde myydään sopimuksen voimassaoloaikana kolmannelle, eli taholle joka ei ollut välittäjän hankkima ostaja. Kiinteistö myytiin ostajalle, mutta kauppa purettiin myöhemmin raastuvanoikeuden lainvoimaisella ratkaisulla sen perusteella, että asunto-osakeyhtiön edustajalta puuttui toimivalta kaupan tekemiseen. Kyseinen ostaja ei ollut välittäjän hankkima ostaja. Asunto-osakeyhtiö vaati kiinteistönvälitysliikkeeltä 58 000 markan suuruisen välityspalkkion palauttamista korkoineen, koska välitysliikkeen olisi tullut varmistua kaupan laillisista edellytyksistä.

Raastuvanoikeus hylkäsi asunto-osakeyhtiön kanteen todeten, ettei kiinteistönvälitysliike ollut kaupassa varsinainen välittäjä, mutta kiinteistönvälitysliikkeellä oli oikeus välityspalkkioon toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Hovioikeus ei muuttanut raastuvanoikeuden ratkaisun lopputulosta. Korkein oikeus puolestaan kumosi hovioikeuden ratkaisun, ja velvoitti kiinteistönvälitysliikkeen maksamaan asunto-osakeyhtiölle 58 000 markan suuruinen välityspalkkio takaisin.

Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että toimeksiantosopimus ja tapauksen luonne huomioiden välittäjällä oli oikeus välityspalkkioon vain tilanteessa, jossa tehty kauppa oli pätevä. Tapauksessa tehty kauppa oli julistettu tuomiolla pätemättömäksi, joten välittäjällä ei ollut oikeutta välityspalkkioon.

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan syntynyt yksimielisesti. Enemmistön kanssa eri mieltä olleet jäsenet olisivat oikeuttaneet kiinteistönvälittäjän 20 000 markan korvaukseen toimenpiteistään ja työstään, vaikka varsinaiseen välityspalkkioon ei ollut oikeutta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa