Minilex - Lakipuhelin

Asiavaltuus vakuutuskorvauksia koskevassa asiassa – KKO:2001:59

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • vakuutussopimus
    Saamisen siirto
    Asiavaltuus

Tapauksessa oli kyse asiavaltuudesta kiinteistön vakuutuskorvaussaataviin liittyen omaisuuden myynnin jälkeen. Tapauksessa vakuutusyhdistys oli myöntänyt A:n ja B:n omistamalle omakotitalolle vakuutuksen muun muassa vesi- ja myrskyvahinkojen varalta. Omakotitalon katto sai vaurioita raekuurossa 25.7.1997, ja keittiössä tapahtui vesivahinko 27.7.1997. A ja B myivät omakotitalon X Oy:lle 7.5.1998 ennen vaurioiden korjaamista. Kauppakirjassa A ja B siirsivät X Oy:lle oikeutensa vakuutuskorvauksiin, jotka vakuutusyhdistys oli luvannut suorittaa. Korvaukset sovittiin suoritettavan suoraan X Oy:lle. Vakuutusyhdistys korvasi osan vahinkojen korjauskuluista, mutta jätti suorittamatta sovituista korvauksista 7 771,08 ja 2 389,20 markan erät.

Käräjäoikeudessa vakuutusyhdistys väitti, ettei A:lla ja B:llä ollut vakuutuskorvaussaatavien siirron johdosta asiavaltuutta kanteen ajamiseen, eli he eivät voineet omissa nimissään ajaa kannetta vakuutuskorvauksiin liittyen. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että A:lla ja B:llä oli asiavaltuus. Heillä oli lisäksi oikeudellinen tarve kanteen ajamiseen, koska he myyjinä myös vastasivat ostajille luovuttamistaan oikeuksista. Käräjäoikeus velvoitti vakuutusyhdistyksen suorittamaan puuttuvat erät korkoineen suoraan X Oy:lle saatavan siirron perusteella. Hovioikeus puolestaan totesi, ettei A:lla ja B:llä ollut asiavaltuutta. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja jätti kanteen tutkimatta.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisua. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan toteamalla, että kauppakirjan mukaisesti A ja B olivat siirtäneet X Oy:lle kokonaan oikeutensa vakuutuskorvauksiin ja siirron oikeellisuutta tapauksessa ei ollut syytä epäillä. Siirrosta oli ilmoitettu myös vakuutusyhdistykselle omakotitalon myynnin jälkeen. Korvauksien siirron jälkeen tapahtunut kirjeenvaihto vakuutusyhdistyksen kanssa ei vaikuttanut kyseisessä tapauksessa asiaan.

Korkein oikeus katsoi, että A ja B menettivät velkojan oikeutensa korvauksiin siirron yhteydessä, eikä heillä ollut oikeutta esittää asiassa vaatimuksia. Asiavaltuus on ehdoton prosessinedellytys, eli henkilö ei voi toimia oikeudenkäynnissä asianosaisena ilman asiavaltuutta. Korkein oikeus vahvisti, ettei A:n ja B:n kannetta voitu tutkia asiavaltuuden puuttumisen johdosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa