Minilex - Lakipuhelin

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen ja oikea asianomistaja - KKO:2003:18

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Asianomistaja
    Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Tapaus eteni korkeimpaan oikeuteen siltä osin, olisiko tullihallitukselle pitänyt varata tilaisuus tulla rikosasiassa asianomistajana kuulluksi, kun asia koski laittomasti maahantuotuja valmisteveron alaisia tupakkatuotteita.

Tapauksessa käräjäoikeus katsoi tulleen selvitetyksi, että A oli ottanut huostaansa 20 000 savuketta, vaikka oli tiennyt, että ne oli tuotu maahan savukkeita koskevien tuontisäännösten vastaisesti. Käräjäoikeus tuomitsi A:n laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle takavarikoidut 20 000 savuketta.

Kun käräjäoikeuden tuomio oli saanut lainvoiman, niin tullihallitus kanteli siitä hovioikeuteen ja vaati sen poistamista tuomiovirheen perusteella. Tullihallitus katsoi olevansa asiassa asianomistaja, koska kysymys oli laittomasti maahantuodusta tavarasta, jonka osalta tullivalvonnan ja verotuksen toimivalta oli tullilaitoksella. Tapauksessa tullihallitusta ei oltu asiassa kuultu eikä sille ollut varattu tilaisuutta esittää vaatimuksia. Lisäksi tullihallitukselle oli aiheutunut vahinkoa saamatta jääneinä veroina.

Hovioikeus hylkäsi kantelun, koska tullihallitusta ei voitu pitää rikoksella ensisijaisesti loukatun oikeushyvän haltijana. Näin ollen hovioikeus katsoi, ettei tullihallitusta tarvinnut käräjäoikeudessa kuulla, eikä käräjäoikeus ollut menetellyt asiassa virheellisesti.

Tullihallitus valitti hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Valituksessaan tullihallitus pyysi hovioikeuden päätöksen kumoamista sekä tuomiovirhekantelun hyväksymistä ja käräjäoikeuden tuomion poistamista.

Korkein oikeus toteaa valmisteverotuslain 18 §:n ja 19 §:n mukaan, että tupakkatuotteita saa tuoda maahan verotta ainoastaan vähäisessä määrin. Tätä suurempien tupakkaerien maahantuonti on sitä vastoin valmisteveron alaista. Saman lain 10 §:n 5 momentista ilmenee, että tulliveropetoksen avulla maahantuotuja valmisteveron alaisia tuotteita vastaanottanut tai hankkinut henkilö on itsekin verovelvollisena vastuussa valmisteveron maksamisesta, jos hän on tuotteita vastaanottaessaan tai hankkiessaan tiennyt tai hänen olisi kohtuudella pitänyt tietää, että tuotteita ei ole asianmukaisesti verotettu Suomessa. Näin ollen korkein oikeus katsoo, että rikoslain 46 luvun 6 §:ssä tarkoitettu ryhtyminen laittomasti maahantuotuun, valmisteveron alaiseen tuotteeseen loukkaa välittömästi valtion oikeutta verotuloihin.

Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia valmisteverotuksen toimittamisesta ja valvonnasta. Tullilaitosta koskevissa asioissa valtion puhevaltaa käyttää tullihallitus. Tällöin tullihallitukselle olisi pitänyt varata tilaisuus tulla rikosoikeudenkäynnissä asianomistajana kuulluksi. Näin ollen hovioikeuden päätös kumotaan ja käräjäoikeuden tuomio poistetaan. Asia palautetaan käräjäoikeuteen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]