Minilex - Lakipuhelin

Alkoholin salakuljetuksesta törkeä veropetos - KKO:2004:86

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Alkoholi
    Veropetos
    Salakuljetus

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja oli tuonut Belgiasta 16 500 litraa alkoholijuomia Suomeen väittäen rahtikirjoissa sisällön olevan rakennustarvikkeita. Tapauksessa on kyse veron kiertämisestä ja salakuljetuksesta. Asian on ratkaissut Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hovioikeus ja Korkein oikeus.

Tekijä oli tuonut yhdistelmäajoneuvolla Suomeen vuoden 2001 loppuvuodesta suuren määrän alkoholijuomia, pyrkien välttämään alkoholijuomista maksettavan veron, jonka suuruudeksi laskettiin 1 823 250 markkaa, eli 306 648,63 euroa. Syyttäjä vaati rangaistukseksi törkeää veropetosta, koska teolla oli tavoiteltu huomattavaa taloudellista etua, sekä teko oli kokonaisuutena törkeäksi katsottava. Toisena rikoksena syyttäjä vaati ammattimaisesta alkoholipitoisen aineen salakuljetuksesta rangaistusta, sillä ajoneuvon kuormana piti olla rakennustarvikkeita. Tekijä oli rikoksen määritelmän mukaisesti ammattimaisesti, palkkiota vastaan kuljettanut alkoholia.

Käräjäoikeus katsoi näytön perusteella tekijän syyllistyneen molempiin rikoksiin siitä huolimatta, että hän kiisti tekonsa. Tekijän tuli käräjäoikeuden mukaan tietää lastin sisältö, sillä alkoholin määrä oli huomattava. Koska alkoholin tuonti vaatii luvan, tai tuojan on oltava tietyssä asemassa, syyllistyi tekijä ammattimaiseen alkoholipitoisen aineen salakuljetukseen. Yleensä, kun tavara tuodaan maahan siitä ei makseta asianmukaisia maksuja tai ilmoiteta tullille. Tällöin veropetoksen edellytykset täyttyvät yleensä samassa. Käräjäoikeus tuomitsi henkilön 1 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen, sekä velvoitti suorittamaan Tullihallitukselle taloudellisena hyötynä lasketun veron määrän, eli 1 823 250 markkaa.

Tullihallituksen valittaessa hovioikeuteen, totesi hovioikeus, ettei Tullihallitus ollut asiassa asianomistaja-asemassa. Tullihallitus olisi vaatinut teosta törkeää veropetosta, joka olisi maksettu vahingonkorvauksena valtiolle, sekä alkoholipitoisen aineen salakuljetuksesta rangaistusta. Hovioikeus jätti asianomaisaseman puuttumisen takia Tullihallituksen valituksesta alkoholipitoisen aineen salakuljetusta koskevan valituksen huomiotta. Hovioikeus totesi, ettei teosta voitu tuomita syntymättä jääneisiin veroihin, joten tekijä vapautettiin Tullihallitukselle maksettavasta summasta (1 823 250 markkaa), mutta määrättiin luovuttamaan maahan tuomansa alkoholi 16 500 litraa vodkaa, sekä rikoksentekovälineenä käytetty ajoneuvo perävaunun kanssa valtiolle. Tekijä tuomittiin siis 1 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistuksen lisäksi määräykseen luovuttaa laittomasti maahan tuodut aineet valtiolle, sekä yhdistelmäajoneuvon, jonka arvoksi katsottiin 84 094 euroa. Hovioikeuden ratkaisu annettiin 8.3.2002, eli valuutta oli muuttunut käsittelyn aikana markoista euroiksi.

Tullihallitus valitti Korkeimpaan oikeuteen vaatien, että tekijä velvoitetaan maksamaan valtiolle verojen määrä viivästyskorkoineen, sekä tuomitaan törkeästä veropetoksesta. Korkein oikeus myönsi valitusluvan, joten Korkein oikeus antaa asiassa ratkaisunsa, vaikka virallinen syyttäjä vaati hovioikeuden tuomion pysyttämistä. Tekijä ei antanut valitukseen vastaustaan, vaikka tilaisuus annettiin.
Korkein oikeus katsoi, ettei tekijä ollut syyllistynyt salakuljetukseen, koska Euroopan yhteisöjen sisällä vallitsee tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate. Sen sijaan henkilön katsotaan Korkeimmassa oikeudessa syyllistyneen veropetokseen. Henkilö on tuonut valmisteveron alaista juomaa Suomeen, maksamatta niistä valmisteveroa. Alkoholijuomista maksetaan valmisteveroa, vaikka se tuotaisiin Euroopan yhteisöjen toisesta jäsenvaltiosta. Valmisteveron maksamatta jättämisellä on myös saavutettu huomattava taloudellinen hyöty, joten teko katsotaan törkeäksi.
Korkein oikeus tuomitsee henkilön 1 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen törkeästä veropetoksesta, sekä valtiolle vahingonkorvaukseksi maksamatta jäänyt veron määrä, eli 1 823 250 markkaa, sekä viivästyskorkoa summalle teon hetkestä lukien. Hovioikeuden tuomitsema rikosvälineen ja laittomasti tuotujen alkoholijuomien menetys puretaan, eli henkilö saa pitää tuomansa alkoholijuomat, sekä käyttämänsä yhdistelmäajoneuvon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa