Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen vaikuttaminen lupaharkintaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on ympäristövaikutusten arvioinnin edistäminen, ympäristövaikutusten parempi huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ympäristölle haitallisten vaikutusten vähentäminen ja estäminen. Arviointimenettelyllä pyritään myös lisäämään kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia. YVA:ssa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset sekä kuullaan viranomaisia ja osallisia.

YVA:ta sovelletaan aina tiettyihin, laissa säädettyihin hankkeisiin. Lisäksi YVA:ta saatetaan soveltaa muihinkin hankkeisiin, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyn tarpeellisuuden voi tarkistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. YVA toimii suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Mikäli hanke edellyttää YVA:n tekemistä, lupahakemukseen on aina liitettävä menettelyn tuloksena tehty arviointiselostus ja perusteltu päätelmä. Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa ennen kuin se on saanut käyttöönsä kyseiset asiakirjat. Päätöksestä pitää käydä ilmi, miten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä sekä muut mahdolliset asiakirjat on huomioitu päätöksenteossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa