Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen vaikuttaminen lupaharkintaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on monivaiheinen prosessi. Ohjelman alussa hankkeesta vastaava laatii arviointiohjelman ja toimittaa sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Arviointiohjelmassa esitellään ohjelman toimittamisen kannalta tarpeellinen suunnitelma.

Ohjelman saatuaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa arviointiohjelmasta hankkeen mahdollisella vaikutusalueella. Tiedottaminen toimitetaan vaikutusalueella kuuluttamalla siitä kuntien ilmoitustauluilla sekä sanomalehdessä. Tiedottamisen ansiosta kuntalaisilla ja muilla, joihin hanke vaikuttaa, on oikeus lausua mielipiteensä asiasta. Tämän jälkeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii tarpeelliset lausunnot eri viranomaisilta ja antaa lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa otetaan kantaa arviointiohjelman riittävyyteen ja mahdollisiin lisävaatimuksiin.

Arvioinnin tulokset selvitetään hankkeesta vastaavan laatimassa arviointiselostuksessa, jossa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Arviointiselostuksen saatuaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa asiasta jälleen vaikutusalueella ja antaa asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Lopuksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksen johdosta.

Arviointimenettelyn pääasiallinen tavoite on tuottaa tietoa hankkeiden ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelyn tuloksella voi kuitenkin olla vaikutusta hankkeen suhteen haettavien lupien myöntämiseen. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin sille on toimitettu arviointiselostus ja siihen liittyvät lausunnot.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa