Minilex - Lakipuhelin

Ympäristön pilaantumista valvotaan myös jälkitoimenpiteillä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Pääsääntöisesti se, joka on saastuttanut maaperän tai pohjaveden, on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Maaperä tai pohjavesistö on puhdistettava, kunnes siitä ei voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jos alueen saastuttajaa ei tunneta tai ei muuten tavoiteta, on saastuneen alueen haltija velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Alueen haltija ei kuitenkaan ole vastuussa alueen puhdistamisesta, jos hän ei ole antanut lupaansa pilaantumiseen tai muuten ollut tietoinen siitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää alueen puhdistamisesta, jollei siihen velvollinen ryhdy siihen omatoimisesti.

Ympäristölupaviranomaisilla on oikeus keskeyttää pilaantumista aiheuttava toiminta, määrätä toiminnanharjoittaja muuten täyttämään muu velvollisuus, puhdistamaan aiheuttamansa haitta tai selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset. Viranomainen voi asettaa määräyksensä tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa