Minilex - Lakipuhelin

Ympäristön pilaantumista valvotaan myös jälkitoimenpiteillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristön pilaantumista valvotaan jälkikäteen mm. luvanvaraisen toiminnan yhteydessä. Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut taho vastaa edelleen lupamääräysten ja muiden velvoitteiden mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ympäristövaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos toiminnanharjoittajaa ei enää ole tai häntä ei tavoiteta, tarpeellisesta ympäristön tarkkailusta vastaa alueen haltija.

Jälkitoimenpiteitä käytetään myös tapauksissa, joissa on tapahtunut ympäristön pilaantumista. Pääsääntöisesti se, joka on aiheuttanut ympäristön pilaantumisen, on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Alue, kuten maaperä tai pohjavesialue, on puhdistettava, kunnes siitä ei voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jos alueen saastuttajaa ei tunneta tai ei muuten tavoiteta, on saastuneen alueen haltija velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Alueen haltija ei kuitenkaan ole vastuussa alueen puhdistamisesta, jos hän ei ole antanut lupaa pilaantumisen aiheuttaneeseen toimintaan tai muuten ollut tietoinen siitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää alueen puhdistamisesta, jollei siihen velvollinen ryhdy siihen omatoimisesti.

Ympäristölupaviranomaisilla on oikeus keskeyttää pilaantumista aiheuttava toiminta, määrätä toiminnanharjoittajaa täyttämään muu velvollisuus, puhdistamaan aiheuttamansa haitta tai selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset. Viranomainen voi asettaa määräyksensä tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa