Minilex - Lakipuhelin

Ympäristön pilaantumista valvotaan myös jälkitoimenpiteillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti se, joka on saastuttanut maaperän tai pohjaveden, on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Maaperä tai pohjavesistö on puhdistettava, kunnes siitä ei voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jos alueen saastuttajaa ei tunneta tai ei muuten tavoiteta, on saastuneen alueen haltija velvollinen huolehtimaan alueen puhdistuksesta. Alueen haltija ei kuitenkaan ole vastuussa alueen puhdistamisesta, jos hän ei ole antanut lupaansa pilaantumiseen tai muuten ollut tietoinen siitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää alueen puhdistamisesta, jollei siihen velvollinen ryhdy siihen omatoimisesti.

Ympäristölupaviranomaisilla on oikeus keskeyttää pilaantumista aiheuttava toiminta, määrätä toiminnanharjoittaja muuten täyttämään muu velvollisuus, puhdistamaan aiheuttamansa haitta tai selvittämään toimintansa ympäristövaikutukset. Viranomainen voi asettaa määräyksensä tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa