Minilex - Lakipuhelin

Ympäristöluvan voimassaolo ja määräysten tarkistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupa on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Ympäristölupa voidaan kuitenkin määrätä olemaan voimassa määräaikaisesti toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai jos siihen on muu, toiminnan ominaisuuksiin liittyvä painava syy. Määräaikainen lupa raukeaa määräajan päättyessä, ellei lupapäätöksessä ole määrätty toisin. Määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää. Toistaiseksi voimassa oleva lupa on voimassa kunnes se erikseen lakkautetaan.

Ympäristölupa raukeaa lupaviranomaisen päätöksestä, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden (tai erikseen määrätyn pidemmän ajan) kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta tai jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai se on lopetettu. Lupa raukeaa myös, jos lupamääräysten tarkistamista ei ole tehty, mikäli se olisi tarpeen uusien, direktiivilaitosten toimintaa koskevien päätelmien vuoksi. Luvan raukeamisen voi laittaa vireille valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta, haitankärsijä tai lupaviranomainen itse omasta aloitteestaan.

Ympäristölupa voidaan myös peruuttaa valvontaviranomaisen aloitteesta. Tämä on mahdollista, jos hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luvan myöntämiseen, lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu niin, että luvan myöntämisen edellytykset eivät toteudu tai jos toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa