Minilex - Lakipuhelin

Ympäristölupaviranomaiset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupaviranomaisia ovat valtion ympäristölupaviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valtion ympäristölupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto (AVI). Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii valvovana viranomaisena ympäristölupa-asioissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on yleisvalta lupa-asioissa; se siis ratkaisee ne lupa-asiat, joita ei ole määrätty AVI:n toimivaltaan.

Aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvat hankkeet, joiden toiminnasta saattaa aiheutua vesilain luvanvaraisuuteen kuulumatonta vesistöjen pilaantumista, merkittäviä ympäristövaikutuksia tai joiden ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavasti sijaintikuntaa laajemmalle alueelle. Lisäksi AVI käsittelee ympäristölupahakemukset pääosassa ympäristölupaa ja vesilain lupaa koskevissa yhteiskäsittelytapauksissa. AVI käsittelee ympäristölupahakemukset myös silloin, kun hakemusta koskeva toiminta sijaitsee usean ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella, kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta toiminnasta tai kun hakemus koskee sellaista maaperän tai pohjaveden puhdistamista, jonka toimivaltaa ole siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. AVI voi toimia lupaviranomaisena myös, jos asian ratkaiseminen on muuten perusteltua toiminnan laadun ja luonteen vuoksi.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee muut kuin edellä mainitut aluehallintovirastolle kuuluvat lupahakemukset. Se voi myös siirtää asian AVI:n ratkaistavaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää säädöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden säädösten noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa lain mukaisessa päätöksenteossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa