Minilex - Lakipuhelin

Ympäristölupaviranomaiset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupaviranomaisia ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Aluehallintovirasto. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on enemmänkin valvova viranomainen ympäristölupa-asioissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on yleisvalta lupa-asioissa. Se toisin sanoen ratkaisee ne lupa-asiat, jotka eivät kuulu aluehallintoviraston toimialaan.

Aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvat hankkeet, joista saattaa aiheutua vesien pilaantumista. Myös hankkeet, joilla saattaa olla vaikutusta usean eri kunnan alueella, kuuluvat aluehallintoviraston toimivaltaan. Aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvat myös hankkeet, joilla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja vesitaloushankkeet, joihin tarvitaan ympäristöluvan lisäksi vesilain mukainen lupa, ja lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä. Aluehallintovirasto ratkaisee lupahakemuksen myös, jos lupa on tarpeen pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee muut kuin edellä mainitut aluehallintovirastolle kuuluvat lupahakemukset. Se voi myös siirtää asian aluehallintoviraston ratkaistavaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa ja edistää säädöksissä tarkoitettujen tehtävien hoitamista alueellaan, valvoo näiden säädösten noudattamista sekä käyttää osaltaan ympäristönsuojelun yleisen edun puhevaltaa lain mukaisessa päätöksenteossa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa