Minilex - Lakipuhelin

Ympäristölupapäätös voi sisältää lupamääräyksiä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myönteiseen ympäristölupapäätökseen voidaan liittää lupamääräyksiä. Lupamääräykset ovat ehtoja, joita hankkeen toteuttajan on noudatettava ympäristöluvan saamiseksi. Lupamääräykset koskevat ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä, kuten päästöraja-arvoja, jätehuoltoa ja toiminnan jälkeisiä kunnostamistoimia.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet, sekä toiminnan että pilaantumista ehkäisevien toimien vaikutus ympäristöön ja tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi huomioon on otettava tarpeen mukaan energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksiin.

Lupapäätös voi sisältää myös seuranta- ja tarkkailumääräyksiä, joissa määritetään ympäristöluvan määräysten valvominen. Hankkeen toteuttaja on tällöin velvollinen raportoimaan toimintansa vaikutuksista valvontaviranomaiselle luvan määräysten mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa