Minilex - Lakipuhelin

Ympäristölupaharkinnan perusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ympäristölupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Lisäksi hänen on otettava huomioon lausunnot, muistutukset ja mielipiteet, jotka on annettu asiaan liittyen. Ympäristölupaviranomaisen on otettava huomioon myös se, mitä säädetään yleisen ja yksityisen edun turvaamisesta.

Ympäristölupa on myönnettävä, jos sitä koskeva toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jäteläin vaatimukset. Lisäksi ratkaisussa on huomioitava luonnonsuojelulain säännökset. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista, kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistölle tai saamelaiselinkeinojen olennaista heikentymistä.

Mikäli lupahakemus koskee toiminnan olennaista muuttamista, on sen ratkaisussa otettava huomioon ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja mitä vaikutuksia niillä voi olla ympäristöön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa