Minilex - Lakipuhelin

Ympäristölupaharkinnan perusteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ympäristölupaviranomainen voi joko hyväksyä ympäristölupahakemuksen tai hylätä sen kokonaan tai osittain. Viranomaisen on myönnettävä hankkeelle ympäristölupa, jos hankkeesta ei aiheudu laittomia seurauksia terveydelle tai ympäristölle.

Lupaviranomainen ei voi myöntää ympäristölupaa, jos hankkeesta aiheutuu maaperän, pohjaveden tai merten pilaantumista. Myös hankkeen aiheuttama kohtuuton rasitus muille osapuolille on luvan hylkäämisperuste, kuten myös hankkeen aiheuttama erityisten luonnonolosuhteiden huonontuminen. Hankkeen tulee myös olla alueen asemakaavan mukainen, muutoin sille ei voida myöntää ympäristölupaa.

Lupaviranomainen ottaa lupaharkinnassaan huomioon alueen yksilölliset olosuhteet. Esimerkiksi alueen aikaisempi saastuneisuus voi tiukentaa alueen tulevien hankkeiden lupakynnystä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa