Minilex - Lakipuhelin

Yleiset ympäristönpilaamisen kiellot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisiä ympäristön pilaamiskieltoja ovat maaperän, pohjaveden ja meren pilaamista koskevat kiellot.

Maaperän pilaamiskiellon mukaan on kiellettyä jättää tai päästää maaperään sellaista ainetta, jätettä tai eliöitä, jonka seurauksena maaperän laatu huononee siten, että se aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, vähentää viihtyvyyttä tai loukkaa muuten yksityistä tai yleistä etua.

Pohjaveden pilaamiskielto kieltää puolestaan aineen, energian tai pieneliöiden päästämisen tärkeälle pohjavesialueelle niin, että pohjaveden laatu huonontuisi oleellisesti. Aineita ei saa myöskään päästää sellaiseen paikkaan, jossa toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voisi aiheuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle tai vaikuttaa muuten pohjaveden käyttötarkoitukseen. Lisäksi toimenpiteet eivät saa vaikuttaa muutenkaan pohjaveden laatuun niin, että se loukkaisi yksityistä tai yleistä etua.

Merta koskevien kieltojen mukaan Suomen maa-alueella, sisävesialueella, aluevesillä tai talousvyöhykkeellä ei saa tehdä toimia, joista voi aiheutua merensuojelulaissa tarkoitettua meren pilaantumista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella. Suomen aluevesille tai talousvyöhykkeelle ei saa laskea jätettä tai muuta ainetta upottamis- tai hylkäämistarkoituksessa aluksista eikä upottaa tai hylätä alusta. Sama koskee aineen kaatamista mereen rannalta käsin.

Yleisten kieltojen lisäksi ympäristönsuojelussa on otettava huomioon myös ympäristönsuojelua koskevat yleiset velvollisuudet ja periaatteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa