Minilex - Lakipuhelin

Yleiset ympäristönpilaamisen kiellot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleisillä pilaamiskielloilla tarkoitetaan sellaisia ehdottomia ympäristön pilaamiskieltoja, joihin ei voi saada poikkeuslupaa. Kiellot koskevat pohjavettä, merta sekä maaperää. Maaperän pilaamiskiellon mukaan on kiellettyä päästää maaperään sellaista ainetta tai jätettä, jonka seurauksena maaperän laatu huononee. Maaperän huononemisen tulee aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, vähentää viihtyvyyttä tai loukata jonkin etua.

Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan sellaista ainetta, josta aiheutuu pohjaveden laadun heikkenemistä ja siten pilaantumista, tai jonkun edun loukkaus, ei saa johtaa tai päästää pohjavesialueelle. Meren pilaamiskiellon mukaan kaiken sellaisen aineen, josta voi aiheutua meren pilaantumista, päästäminen mereen on kiellettyä.

Meren pilaantumisella tarkoitetaan lähinnä sinne päästetyn aineen aiheuttamia terveysvaaroja, luonnonvarojen tai meren eliökunnan tuhoutumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Meren pilaantumiskieltoon liittyy myös niin sanottu dumppaamiskielto, jonka mukaan kaikenlaisen aineen ja esineiden hylkääminen Suomen aluevesille on kielletty. Myös erilaisten ajoneuvojen ja alusten upottaminen vesistöihin on kiellettyä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa