Minilex - Lakipuhelin

Yleiset nimitysperusteet virkoihin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslain mukaan yleisiä virkanimitysperusteita on kolme. Ne ovat kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Kyky viittaa henkilön koulutukseen ja työkokemukseen, joten henkilön kykyä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota sellaisiin tietoihin ja taitoihin, jotka hän on saavuttanut koulutuksella ja työkokemuksella. Lisäksi kyvyllä tarkoitetaan esimerkiksi luontaista lahjakkuutta, työkykyä, järjestelykykyä ja johtamiskykyä. Taito puolestaan viittaa henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Koeteltu kansalaiskunto liittyy kansalaistoimintaan sekä nuhteettomaan käytökseen. Virkaa täytettäessä joudutaan yleensä erikseen ratkaisemaan, mitä näillä yleisillä nimitysperusteilla juuri siinä tilanteessa tarkoitetaan. Pätevyyttä ja ansioita tarkentavia kriteerejä käytetään tällöin usein tulkinnan apuna.

Näiden yleisten virkanimitysperusteiden lisäksi on joihinkin virkoihin olemassa yleisiä ja erityisiä kelpoisuusehtoja. Laissa siis säädetään erikseen, jos virkaan on erityisiä kelpoisuusvaatimuksia koskien esimerkiksi tietynlaista koulutusta tai työkokemusta. Joihinkin virkoihin ja julkisiin tehtäviin on mahdollista valita vain Suomen kansalainen. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi tuomarin ja oikeuskanslerin virat. Jos näin on, pitää siitä olla mainittu erikseen laissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Laissa on säädetty yleisestä kelpoisuusiästä virkoihin. Virkaan nimitettävän henkilön pitää olla 18 vuotta täyttänyt. On kuitenkin mahdollista nimittää virkaan 15 vuotta täyttänyt henkilö, mikäli se on viran asianmukaisen hoitamisen kannalta soveliasta. Laissa on myös säädetty korkeammista ikävaatimuksista. Esimerkiksi lautamiehen on oltava 25 vuotta täyttänyt.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa