Minilex - Lakipuhelin

Virkamiehen kielitaitovaatimuksista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on kerrottu, minkälaista kielitaitoa valtion virkamiehiltä vaaditaan. Virkamiehille on asetettu suomen ja ruotsin kielen osalta tiettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Kielitaitovaatimukset ovat erilaiset riippuen siitä, onko virkamies yksikielisen vai kaksikielisen viranomaisen palveluksessa. Viranomaisen on muun muassa rekrytoinnilla ja koulutuksella huolehdittava siitä, että sen henkilöstöllä on riittävä kielitaito huolehtia lain asettamista velvoitteista. Hakuilmoituksessa on oltava maininta esimerkiksi kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

Jos virkamies on kaksikielisen viranomaisen palveluksessa, pitää hänellä olla virka-alueensa väestön enemmistön kielen erinomainen niin suullinen kuin kirjallinenkin taito. Tällöin virkamiehellä pitää olla toisesta kielestä vähintäänkin suullisen ja kirjallisen osalta tyydyttävät taidot. Enemmistön kieli virka-alueella on siis joko suomi taikka ruotsi. Kaksikielisen viranomaisen tulee siis palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä. Kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää näiden kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia.

Yksikielisessä viranomaisessa kielitaitovaatimukset eivät ole niin vaativat kuin kaksikielisessä viranomaisessa. Virkamiehellä pitää olla viranomaisessa käytetyn kielen osalta erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot. Toisen kielen osalta riittää, että virkamiehellä on tyydyttävä ymmärtämisen taito.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa