Minilex - Lakipuhelin

Yhtymäkokous kuntayhtymän toimielimenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, tai päätösvaltaa käyttää perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksen mukaisia toimielimiä.

Yhtymäkokouksen on kokoonnuttava ainakin kahdesti vuoden aikana. Edustajat yhtymäkokoukseen valitsee yleensä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto on myös voinut päättää, että edustajien valinta kunnan sisällä kuuluu jollekin muulle toimielimelle kuin kunnanhallitukselle.

Yhtymäkokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei yhtymäkokous muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Yleisöllä on oltava kokouspaikalla mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan videoneuvotteluyhteyden avulla. Jos toimielimen jäsen osallistuu julkiseen kokoukseen videoneuvotteluyhteyden avulla kunnan osoittamissa tiloissa, kunta voi hallintosäännössä määrätä, että yleisöllä on myös vastaava mahdollisuus seurata kokousta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa