Minilex - Lakipuhelin

Kunnanjohtajan erottaminen luottamuspulan vuoksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Luottamus on voinut mennä eri syistä. Esimerkiksi kunnanjohtajan johtamiskyky on huono tai kunnanjohtajalla on huonot välit luottamushenkilöihin. Syyn luottamuksen menettämiselle on oltava asiallinen eli mitä hyvänsä syytä ei katsota riittäväksi kunnanjohtajan erottamiselle. Luottamuspulan perusteiden tulee olla objektiivisesti tarkasteltuna sellaisia, joiden perusteella irtisanomista voidaan pitää oikeutettuna.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Kyseisen päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön.

Kunnanjohtajan irtisanomista koskevat samat perusteet kuin muitakin kunnallisia viranhaltijoita, sillä kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan. Kunnanjohtajaa ei ole milloinkaan mahdollista irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä, koska kunnanjohtaja on pakko olla jokaisessa kunnassa. Kunta ei voi vain lakkauttaa kunnanjohtajan virkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa