Minilex - Lakipuhelin

Kunnallishallinto perustuu demokratiaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kunnan asukkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua kunnassa sen toimintaan ja päätöksentekoon. Kunnallinen demokratia tarkoittaa, että kunnan väestölle on pyrittävä saamaan mahdollisimman kattavat ja laajat vaikuttamisen mahdollisuudet kuntaa koskevista asioista päätettäessä. Kunnallinen demokratia toteutuu edustuksellisuuden kautta. Kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa edustajansa valtuustoon.

Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus on turvattu lailla. Kunnan asukkaille on taattu esimerkiksi äänioikeus kunnallisvaaleissa sekä neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Samoin vaaditaan, että valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti esimerkiksi valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kunnan asukkailla on lisäksi oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jokaiselle aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kunnalla on myös tiedottamisvelvollisuus tiedottaa asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa