Minilex - Lakipuhelin

Yhtiömiehen kuoleman vaikutukset avoimen yhtiön toimintaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön purkaminen

Avoimen yhtiön yhtiömiehen kuolemalla ei ole suoraan vaikutuksia yhtiön toimintaan, mutta siitä aiheutuu kuitenkin välillisiä seurauksia. Ensinnäkin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin sisältyy erilaisia perusteita, joiden nojalla yhtiömies voi vaatia avoimen yhtiön purkamista eli sen toiminnan lopettamista. Yhtiömiehen kuolema on eräs näistä perusteista. Voidaan ajatella, että yhtiömiehen kuollessa edellytykset yhtiön toiminnan jatkamiselle ovat ratkaisevasti muuttuneet, jonka takia voi olla perusteltua vaatia yhtiön toiminnan lopettamista. Avoimen yhtiön osapuolet ovat henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista, joten kun yhtiömies kuolee, kasvaa muiden vastuu.

Kun yhtiömies menehtyy, syntyy muille yhtiömiehille ja kuolleen yhtiömiehen kuolinpesälle oikeus vaatia yhtiön purkamista, ellei yhtiösopimuksessa ole sovittu tai sovita yhtiön toiminnan jatkamisesta kuolemasta huolimatta. Yhtiösopimukseen voidaan ottaa määräys esimerkiksi siitä, että yhtiömiehen kuollessa hänen yhtiöosuutensa lunastetaan.

Yhtiösopimuksessa voidaan myös esimerkiksi sopia siitä, että kuolleen yhtiömiehen kuolinpesä tulee tämän sijasta yhtiömieheksi. Tämä ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Kuolinpesän osakkaita ei voida nimittäin velvoittaa yhtiösopimuksen perusteella osallistumaan avoimen yhtiön toimintaan, joten kuolinpesällä on tästä syystä johtuen aina oikeus vaatia yhtiön purkamista. Yhtiömiehet voivat tässä tilanteessa kuitenkin yksimielisinä lunastaa kuolleen yhtiömiehen osuuden.

Avoimen yhtiön toiminnan jatkaminen

Yhtiömiehen kuolemasta johtuen yhtiötä ei ole kuitenkaan pakko purkaa. Kuolemasta huolimatta avoimen yhtiön on mahdollista jatkaa toimintaansa niin, että joku tulee kuolleen yhtiömiehen tilalle yhtiöön. Avoin yhtiö voi myös määräaikaisesti jatkaa toimintaansa ns. yhden miehen yhtiönä, jos kuoleman johdosta yhtiöön jää vain yksi yhtiömies. Avoin yhtiö kuitenkin purkaantuu, jos yhtiömiesten lukumäärä ei ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen. Purkaantuminen voidaan välttää ottamalla yhtiöön uusi yhtiömies vuoden määräajan kuluessa. Uusi yhtiömies voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa