Minilex - Lakipuhelin

Virka- ja työsuhteen erot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virka- ja työsuhteita käytetään erilaisissa tilanteissa ja ne tarjoavat työtä tekevälle hieman erilaisen oikeusaseman, vaikka nykyään työ- ja virkasuhteen eroja on pyritty tasaamaan. Näiden palvelussuhteiden eroja tarkasteltaessa on hyvä tiedostaa, että työsuhde on yksityisoikeudellinen sopimussuhde ja virkasuhde puolestaan julkisoikeudellinen palvelussuhde, joka syntyy yksipuolisen nimityksen kautta. Tässä artikkelissa on tarkoitus käydä tiivistetysti läpi virka- ja työsuhteen eroja.

Miksi työ ja virkasuhde ovat erilaisia?

Perustuslain mukaan virkasuhdetta on käytettävä silloin, kun palvelusuhteeseen kuuluviin tehtäviin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä. Julkista valtaa käyttävät esimerkiksi valtio ja kunta. Julkisen vallan käyttö on käsite, jota on vaikea määritellä tyhjentävästi. Julkisen vallan käyttöä on ainakin sellainen toiminta, jossa puututaan yksipuolisesti esimerkiksi henkilön perusoikeuksiin tai asetetaan henkilölle velvollisuuksia.

Myös työsuhteen ja virkasuhteen aloittaminen eroavat toisistaan. Samalla, kun työsuhteessa työnantaja voi suorittaa esimerkiksi rekrytoinnin melko vapaasti, virkasuhteeseen ottaminen edellyttää tiettyä menettelyä. Tähän viranottomenettelyyn kuuluvat esimerkiksi lähtökohtaisesti viran julistaminen haettavaksi ja virkaa hakevan laissa määriteltyjen nimitysperusteiden ja kelpoisuusvaatimuksien täyttämisen vaatimukset. Kumpaakin rekrytointimenettelyä koskevat kutenkin samat yhdenvertaisuuslain mukaiset syrjintäkiellot, eli työnhakijoita ei saa ilman asiallista perustetta asettaa erilaiseen asemaan jonkin henkilöön liittyvän seikan, kuten sukupuolen, etnisen taustan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Mitä eroa on virkamiehen ja työntekijän vastuilla?

Eräs merkittävä ero työ- ja virkasuhteen välillä on virkasuhteessa olevan virkavastuu ja hieman parempi palvelussuhdeturva kuin työsuhteessa olevalla työntekijällä. Työntekijällä vastuu omasta työstään on yksityisoikeudellista eli se rajoittuu vahingonkorvausvelvollisuuteen. Virkasuhteessa oleva vastaa virantoimituksessaan mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi myös rikosoikeudellisesti osana virkavastuutaan.

Mitä eroa on työntekijän ja virkamiehen oikeusasemassa suhteessa työnantajaan?

Palvelussuhdeturvan osalta virkasuhteessa olevalla on työntekijää parempi oikeusasema niin kutsutun jatkuvuusperiaatteen vuoksi. Jatkuvuusperiaate turvaa perusteeltaan laittomasti irtisanotun virkasuhteen palautumisen. Työntekijällä tällaista turvaa ei ole. Jos työntekijä irtisanotaan laittomasti, hänellä on oikeus saada ainoastaan rahallinen korvaus perusteettomasti päättyneestä työsuhteesta. Työntekijällä oikeutta palata työhönsä takaisin ei siis ole, vaikka irtisanomisen taustalla olisikin perusteeton ja siten laiton syy.

Työ- ja virkasuhteessa on siis useampia eroja, osa näistä on pienempiä ja osa merkittävämpiä. Merkittävämpiä eroja ovat virkasuhteen erityinen virantäyttömenettely, virkavastuu ja työsuhdetta hieman parempi palvelussuhdeturva. 

Varoitukset

  • Vaikka työsuhteita ja virkasuhteita koskevaa sääntelyä on pyritty yhtenäistämään on sääntelyissä yhä tiettyjä merkittäviä eroja. Erot koskevat muun muassa irtisanomista ja virkamiehen ja viranhaltijan erityistä virkavastuuta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]